חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צוקרמאנדל משה שמואל

רב וחוקר תלמוד, נולד בעיר אונגריש-בראד מעהרין בשנת 1836. עסק בחקר התוספתא, והוציא לאור את התוספתא ע"פ כ"י ערפורט 1876.

ר' משה צוקרמאנדל - רב וחוקר תלמוד. נולד בעיר אונגריש-בראד מעהרין בשנת 1836, ואחר שהוכתר בתואר דוקטור לפילוסופיה והוסמך להוראה נתמנה לרב בעיר פלעשען בפרוסיה. בשנת 1898 נבחר למורה ראשי בבית המדרש שנוסד ע"ש מארא-לייפציגר בעיר ברעסלוי. הצטיין בחקר התוספתא, והוציא לאור את התוספתא ע"פ כ"י ערפורט (1876).

ספריו:
פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:

"די תוספתא נאך דען ערפורטער אונד ווינער האנדשריפטען" (2-1880);
"תוספתא משנה אונד ברייתא אין איהרעם פערהעלטניס צו איינאנדער" ב"ח (פפד"מ 9 -1908) ובו מראה השתוות ההלכה בין א"י ובבל;
"געזאממעלטע אויפזעטצע, ח"א צור הלכה קריטיק, ח"ב צור תוספתא אונד אנדעדעס", (שם 1911, 1912);
"שפריכבוך ערהאלטענד ביבלישע שפריכע אוים דעם געבעטבוכע" (1889);
"וואקאבולאריום אונד גראממאטיק צו דען העברעאישען פערזען דעס שפריכבוכעס" ח"א 1890;
"פרעדיגטען" (שם 1911);
הו"ל ספר "גבורת שמשון" - שיר בעברית בארבע מערכות (ברעסלוי 1888) מאת אביו ר' שמשון צוקערמאנדל שהיה דיין בבראד (מת בשנת 1864).

התוספתא על פי כתב יד ערפארט וינה, עם מראי מקומות וחילופי גרסאות מאת הרב משה שמואל צוקרמאנדל, עם תשלום תוספתא מאת הרב שאול ליברמן ירושלים 1970

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן