חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צמח גאון

שלושה גאונים היו בשם רב צמח אחד בפומבדיתא, אחד בסורא או במתא מחסיא והשלישי ג"כ מפומבדיתא.

רב צמח גאון - שלושה גאונים היו בשם רב צמח:
א) ר' צמח בר פלטוי בפומבדיתא
ב) רב צמח בן חיים במתא מחסיא או סורא,
ג) ר' צמח בן חפני בפומבדיתא.
ר' צמח בן חיים נתמנה לגאון בשנת 889 עד 895 ומלא מקום ר' נחשון בן צדוק גאון שהיה אחיו חורגו. ר' צמח זה נודע מתשובתו לאנשי קירואן אודות אלדד הדני. קצת מהשאלה והתשובה הביאו בעל שלשלת הקבלה (דפוס ויניציא דף ל"ז) אך עפשטיין הדפיס השו"ת בשלמות בספרו אלדד הדני. השאלה מתחילה בתארים גדולים להגאון:
לפני רכב ישראל ופרשיו עמוד הימיני פטיש החזק אביר הרועים ראש הנצורים, חמוש השלוח במלחמתה של תורה וכו', אדונינו מאור עינינו וכו' אלופנו ומאליפנו מר רב צמח גאון יעקב וכו'.
והוא משיב:
בעסק ר' אלדד הדני ששלחתם לפנינו אשר שמעתם ממנו, ספרו לנו חכמים ששמעו מן רבנא יצחק בן מר ורבנא שמחה שראו ר' אלדד הדני זה והיו תמהים מדבריו, שהיו במקצתן נראים כדברי חכמים ומקצתן היו מופלגין וכו' (עי' הוצאות עפשטיין אלדד הדני עמ' 10--6).
גם יש תשובה אחרת ממנו בספר הפרדס דפוס קושטא בסופו, ולפי ווייס (דו"ד ח"ד) כתב עוד תשובות בשערי צדק (ת"ר סי' י"ר) ובילקוט חמדה גנוזה (סי' נ"ח-ס"א, קי"א--קל"א). ע"ע אלדד הדני.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
סיפור אלדד הדני – נוסח א
סיפור אלדד הדני - נוסח ב / י. ד. אייזנשטיין

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן