חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קארו - משפחה

משפחת חכמים, שהמפורסם בהם היה רבי יוסף קארו.

מקור המשפחה מטוליטולא (טולדו) בקשטיליא. הראשון שנודע בשם קארו הוא ר' אפרים הזקן ובנו יוסף (אבי זקנו של הב"י). בניו היו ר' אפרים ור' יצחק.

ר' יצחק נולד סמוך לשנת 1440 והרביץ תורה בטוליטולא, ואח"כ נקרא לליסבון בפורטוגל, שם עמד בראש הישיבה. אחרי הגירוש בשנת 1496 נסע לתוגרמה, ובגלל תלאות הדרך מתו כל בניו. כאשר הגיע לקושטא התעכב שם כמה שנים, נסע לירושלים ושם נפטר. חיבר פירוש פילוסופי לתורה בשם "תולדות יצחק".
ר' יוסף קארו, בעל ה"בית יוסף", היה בן אחיו.
לר' יוסף קארו מחבר "בית יוסף" היו שני בנים: שלמה ויהודה.

ר' שלמה קארו, שהיה כל ימיו בקושטא, ונזכר בספרי שו"ת של בני דורו.
לר' שלמה קארו היו שני בנים: ר' רפאל קארו, באדרינופולי; יצחק קארו שהיה רופא בקושטא וקרוב למלכות.

ר' יהודה קארו, בנו של ר' יוסף קארו, היה בשאלוניקי, והדפיס בשנת 1588 ס' שו"ת אה"ע של אביו.
בנו של ר' יהודה קארו היה ר' ידידיה קארו, חברו של בעל ר' דוד קונפורטי "קורא הדורות".

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן