חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת קדושין

המסכת השביעית בסדר נשים. למסכת זו יש משניות, תוספתא, גמרא בבלית וירושלמית. המסכת כוללת אגדות בענייני כבוד אב ואם וכבוד חכמים.

מסכת קידושין - המסכת השביעית בסדר נשים. כוללת משניות, תוספתא, גמרא בבלית וירושלמית. המסכת הייתה צריכה להיות לפני מסכת גטין, אבל הובאה אחריה כסדר המקרא: כי יקח איש אשה... וכתב לה ספר כריתות... כי יקח איש אשה חדשה (דברים כ"ד א -ה).

מסכת קדושין נחלקת במשניות לארבעה פרקים, ובתוספתא לחמישה פרקים. המסכת עוסקת בענייני קדושין.
פרק א: האישה נקנית בשלושה דרכים...בכסף ובשטר ובביאה.
פרק ב: קדושין ע"י שליח, קדושין לשתי נשים בקניין אחד; המקדש בדבר שאסור בהנאה.
פרק ג: קידושי טעות וקדושי ספק.
פרק ד: המותרים והאסורים לבא בקהל.

נושאים נוספים שנכללו במסכת: האגדה בגמרא בדפים כ"ט: ל"ג: בשבח וכבוד התורה ולומדיה, וכבוד אב ואם. ענייני מסורה (ל'). מעשה בר' יעקב בר רב אחא (כ"ט), מעשה בר' אליעזר ור' יהושע ור' צדוק (ל"א מ'), מעשה בר' חנינא בר פפי (ל"ט), מעשה ברב כהנא (מ'), מעשה בינאי המלך (ס"ו), מעשה בשבויים שבאו לנהרדעא (פ"א), מעשה בר' מאיר, בר"ע, בר' חייא בר אשי (פ"א). בסוף המסכת שבחים על בעלי אומנות, ולעומתם דברי רב נהוראי: מניח אני כל אומנות שבעולם ואינו מלמד את בני אלא תורה (פ"כ).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן