חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קהלת רבה

מדרש על ספר קהלת.

קהלת רבה - מדרש על ספר קהלת. מדרש זה הוא חלק ממדרש רבות [=רבא]. בדפוס פיזארו משנת 1519 ודפוס וינציא משנת 1545 נקרא המדרש "מדרש קהלת".

המדרש מסודר לפי פסוקי קהלת בארבעה סדרים:
סדרא קדמאה הוא עד פרשה ג' פסוק י"ג,
סדרא תנינא עד פרשה ז' פסוק א',
סדרא תליתאה עד פרשה ט' פסוק ז',
סליק סדרא עד סוף הספר.

כמה מאמרים מקהלת רבה נשמטו ע"י המעתיקים, ובפרט ההקדמות וסיום הסדרים הראשונים.

מחבר מדרש קהלת ליקט ואסף מהמדרשים הקודמים: בראשית רבה, פסיקתא, איכה רבתי, ויקרא רבה, שה"ש רבה, פרקי דר"א. גם ליקט מאגדות התלמוד הבבלי והירושלמי, מאבות דר' נתן ומהלכות גרים ועבדים.
נראה כי קהלת רבה נתחבר בזמן הגאונים הראשונים. יש בו דברים נכבדים שלא נמצאו במקורות אחרים אשר לפנינו.

המדרש מפרש את קהלת גם בדרך הפשט, כמו:
ושבחתי אני את השמחה... כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, והוא ילונו בעמלו ימי חייו (ח' ט"ו).
ודרשו במדרש:
כל אכילה ושתייה שנאמר במגילה הזאת, בתורה ובמע"ט הכתוב מדבר.
והוא ילונו בעמלו – בעולמו, בעולם הזה;
ימי חייו - לקבר וכו'.
בעל המדרש השתדל להתאים את דברי קהלת עם מעשי שלמה המלך:
"כי הגדלתי מעשי" (ב' ו) - אמר שלמה הגדלתי ממעשי אבותי. הה"ד ויעש המלך כסא שן גדול (מ"א י ).
"בניתי לי בתים" - הה"ד אשר בנה שלמה את שני הבתים (שם ט).
"נטעתי לי כרמים" - שנאמר כרם היה לשלמה בבעל המון (שה"ש ח) וכו'.
"קניתי עבדים ושפחות" - וכתיב כל הנתינים ובני עבדי שלמה (נחמיה ז).
"ובני בית היה לי" - שנאמר וכלכלו הניצבים האלה את המלך (ס"א ה).
"כינסתי לי גם כסף וזהב" - הה"ד ויתן המלך את הכסף בירושלם כאבנים (שם י).
"וסגולות מלכים" - שנאמר וכל מלכי הארץ מבקשים את שלמה (דה"ב ט).
"והמדינות" - זו מלכת שבא שהייתה מדיינת עמו בחכמתה ובשאלותיה ולא יכלה לנצחו (מ"א י).
מדרש קהלת שהוציא ר"ש באבער במדרש זוטא, 1894) הוא מדרש אחר ומאוחר יותר.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מהדורת אינטרנט של מדרש רבה לקהלת

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מדרש – רשימת מדרשים