חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קלוגר שלמה ; מהרש"ק

מגדולי התורה באמצע המאה ה- 19.

ר' שלמה קלוגר - רב פוסק ודרשן מפורסם בדורו.
נולד בקאמרוב פולין הרוסית בשנת 1783 [1775?] ומת בבראדי ד' תמוז תרכ"ט (1869).

התחנך בבית אביו שהיה רב העיר קומרוב, נתייתם בגיל 13 ועבר לזמושץ', שם למלד אצל הרב יעקב קרנץ. בשנת 1802 נשא אישה, ועבר לעיירה ארדוש.
היה רב בערים ראווא (פולין), קוליקאוו (גליציא) יוזעפאף, (פולין), דרשן בבראדי, רב בברעזאבי (גליציא) ולבסוף דיין ודרשן בבראדי יותר מחמשים שנה.

התנגד לשינויים בהלכה ובמנהג, וכאשר הופיעו מכונות לאפיית מצות - כתב נגד השימוש במכונות אלה, מפני שהם פוגעות בפרנסת העניים, וגם מפני שאין לשנות את מנהג ישראל.

כתב בכל מקצועות התורה, וחיבר ספרים רבים. מספר תשובותיו מגיע לאלפים. חיבר למעלה ממאה ספרים.

שלושת ספרי השו"ת המפורסמים שכתב הם:
"טוב טעם ודעת" א-ב
"חידושי אנשי שם"
"האלף לך שלמה"

ספריו:
פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:
א) ספר החיים (זאלקווא תקפ"ה), חידושים על ש"ע או"ח;
ב) מי נדה (שם תקצ"ד) חידושי הלכה ואגדה על מסכת נדה;
ג) עין דמעה (שם תקצ"ד) הספד על מות ר' אפרים זלמן מרגליות;
ד) אבל יחיד (ווארשא תקצ"ו) הספד על מות ר' מנחם מאנים מרדכי תאומים;
ה) נדרי זריזין (זאלקווא הקצ"ט) חידושים על נדרים;
ו) אבל משה (חלק שני מעין דמעה) הספד על ר' משה סופר ור' יעקב מליסא;
ז) שנות חיים (לבוב תרט"ו), ח"א שו"ת על או"ח, ח"ב שו"ת וחידושים בהל' סופרים;
ח) ספר סת"ם (שם תרט"ז) על כתיבת ס"ת וכו';
ט) מודעה לבית ישראל (ברעסלוי תרי"ט) שו"ת אודות אפיית מצות ע"י מכונה;
י) טוב טעם ודעת (לבוב תר"ך), ח"א בהלכות טרפות, ח"ב קנאת סופרים על דיני סופרים ועוד דינים מיו"ד;
יא) חידושי אנשי שם (לייפציג תר"ך) חידושים על ש"ע אה"ע;
יב) מעשה ידי יוצר (לבוב תרכ"ג) פירוש על הגדה של פסח;
יג) ספר עבודת עבודה (זאלקווא תרכ"ה) חידושים על מסכת ע"ז.
תקנות מהרש"ק על השחיטה נדפסו בתורת זבח להרב גאנצפריד (לבוב תר"ח), ושתים מתשובותיו נדפסו בס' נאות דשא לר"ש אייבשיץ, שם תרכ"א).
טקסט מלא של הספר "האלף לך שלמה"
כיום מהדירים את ספריו מחדש. [תשס"ז]

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
האלף לך שלמה