חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת קנים

המסכת האחרונה בסדר קדשים, אין עליה גמרא ולא תוספתא.

מסכת קנים - המסכת האחת עשרה והאחרונה בסדר קדשים. יש בה שלשה פרקים: חטאת העוף, קן סתומה, במה דברים. אין עליה לא גמרא ולא תוספתא. כשהשלים מסדר המשנה לעסוק בקורבנות הבהמות, ותבנית הבית שמקריבים בו קורבנות, סידר אחריו מסכת קנים,

מי שנתחייב קורבנות עוף מביא שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. המסכת עוסקת בדיני תערובת, כשהתערבו קורבנות עופות, כגון קני זבות ויולדת.

באבות פרק ג נאמר: "קנין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות". פירוש: מסכת קנים עוסקת בהלכות חמורות, כי יש דינים שונים אם התערבו קרבן חובה בנדבה או עולה בחטאת (קנים פ"ג א).

המסכת קטנה, ונוהגת רק בזמן המקדש, ובכ"ז נחשבת כגופי הלכות שבתורה שראוי לאדם ללמוד אותן.
בסוף המסכת מסיים בשבח זקני תורה, שכל זמן שמזקינין דעתן מתיישבת עליהם, שנאמר "בישישים חכמה וארך ימים תבונה". כלומר, למרות שהתורה מתשת כוחו של אדם, מוסיפה לו חכמה ואריכות ימים.


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן