חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שיעורי המצוות – טבלת השוואה

טבלת השוואה למידות בהלכה לפי פסקי החזון איש ופסקי ר' חיים נאה

ערך מילין, אנציקלופדיה למטבעות, משקלות ומידות בספרות התלמודית, מאת חיים יעקב שעפטיל

חזון איש
אגודל: 2.4 ס"מ
טפח: 9.6 ס"מ
אמה: 57.6 ס"מ
מיל: 1152 מטר
פרסה: 4608 מטר
כזית: 33 סמ"ק. ולחומרה 50 סמ"ק.
כביצה: 100 סמ"ק. ולחומרה 45 – 50 סמ"ק.
רביעית: 150 סמ"ק
כדי אכילת פרס: לאכילת חולה ביוהכ"פ 9 דקות; לאכילת מצווה 2 – 4 דקות.
הפרשת חלה בברכה: 2.250 ק"ג קמח. בלי ברכה: 1.200 ק"ג קמח.

רא"ח נאה
אגודל: 2 ס"מ
טפח: 8 ס"מ
אמה: 47 – 48 – 49 ס"מ
מיל: 940 – 960 מטר
פרסה: 3760 – 3840 מטר
כזית: 25.6 סמ"ק. נפח ראוי 28.8 סמ"ק. בדרבנן 17.3, נפח ראוי 19.3. (מנפח 14.4 סמ"ק הרי זה ספק).
כביצה עם קליפתה: 57.6 סמ"ק; ביצה בלי קליפתה: 53.8.
רביעית: 86 סמ"ק
כדי אכילת פרס: 4 – 9 דקות
הפרשת חלה בברכה: 1 ו- 2/3 ק"ג קמח. בלי ברכה: 1.650 ק"ג, וראוי 1.250 ק"ג.

פרוטה: מחיר חלק הארבעים (1/40) מגרם כסף
מהלך מיל (=2000 אמה): 18 דקות (לדעת מ"ב)
מהלך פרסה (=4 מיל): 72 דקות
מהלך כ"ב אמה: 11 – 12 שניות
עלות השחר בנוגע לכל דבר שמצוותו ביום, יש לחוש לשיטת הסוברים שהזמן הוא "משהאיר פני המזרח" שהוא אחר עה"ש. (באור הלכה סי' נח וסי' פט).

טבלה מסכמת של מידות לפי כל השיטותמקור הערך: קש"ע הוצאת הרב שבתי פרנקל


הערות לערך:
שם המעיר: יהונתן גולן
הערה: שלום וברכה בספריו של הגרע"י שליט"א מובא עידכון מת"ח העונה לשם הרב הדר יהודה מרגולין שליט"א שחיפש במוזיאונים רבים בעולם והעלה שהדרהם אינו יותר מ 3 גרם ולא 3.2 וע"כ הכזית הוא 26 גרם ולא 29 הביצה היא 56 גרם והרביעית 81 גרם כמנין כסא ושיעור הפרשת חלה הוא 1560 גרם עיין חזו"ע פסח עמוד קעז


שם המעיר: מאיר שפרכר
הערה: תודה רבה על השיעורים הנפלאים, רציתי להוסיף שע"פ פסקי הרב עובדיה יוסף זצ"ל מידות כזית וכביצה נמדדים כיום לפי משקל
מקור ההערה: ילקוט יוסף


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שיעורי המצוות – ר' חיים נאה
שיעורי המצוות – שיטת החזון איש
משקלות
ספרים בטקסט מלא
ערך מילין
מידות ומשקלות של תורה