חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דואג

דואג האדומי היה עבדו של שאול המלך. הסגיר את אחימלך כהן נוב שנתן לדוד בבורחו מפני שאול לחם וחרב, ובגללו הרג שאול את כל כוהני נוב.

דואג האדומי - "אדומי"=מארץ אדום, "אביר הרועים אשר לשאול" – אחראי על הרועים.
כאשר ברח דוד משאול אל אחימלך הכהן בנוב, נתן לו הכהן לחם קודש, ואת חרב גלית הפלשתי, מבלי שידע כי בורח הוא (ש"א כ"א). דואג הלשין על אחימלך לשאול, ונצטוה להרוג את אחימלך. דואג הרג שמונים וחמשה כוהנים ואת נוב הכה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק. ושור וחמור ושה (ש"א כ"ב). מזמור נ"ב בתהלים מדבר על דואג.

דברי חז"ל על דואג
לדברי חז"ל "אדומי" הוא שם תואר:
למה נקרא שמו "אדומי"?
ר' יצחק אמר: שהיה מאדים פני הכל בהלכה.
רבותינו אמרו: מה אדום נוקם ונוטר בלב, אף דואג נוקם ונוטר דוד בלב.
(מדרש תהילים פנ"ב סימן ד', הוצאת בובר).
דואג חי שלושים וארבע שנים, ומת בחצי ימיו, מפני שהיה רגיל בלשון הרע ואכזריות יתרה (סנהדרין ס"ט). היה חכם גדול בתורה, ועם זאת איבד את חלקו בעולם הבא (חגיגה ט"ו). תורתו הייתה מן השפה ולחוץ (סנהדרין ק"ו).

דואג נתקנא בדוד (זבחים נ"ד), והתיר לשאול לתת את מיכל בתו, שהייתה אשת דוד, לאיש אחר.
אמר: "וכי יש אישות לדוד? הלא מורד במלכות הוא" (ב"ר ל"ח).
טען כי רות המואביה, אשר ממנה נולד דוד, לא הייתה ראויה לבוא בקהל, אך שמואל הנביא דרש: מואב ולא מואבית וכו' (יבמות ע"ו: מדרש שמואל כ"ב).


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: לפי מסורת חז"ל הוא הנער העמלקי שבישר לדוד על מות שאול המלך ולדבריו הוא מותת את שאול. דוד ציוה להרוג אותו : ויאמר אליו דוד דמך על ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח ה'" . המלבי"ים: "ולקבלת חז"ל שהיה דואג שהיה חייב מיתה מכבר על נוב עיר הכהנים שעז"א דמיך בראשך בלשון רבים, רמז לו שהגם שעל הריגת שאול אין אדם נאמן על עצמו, בכל זה פיך ענה בך , כי כבר היית הגורם על הריגת הכהנים והכהןהמשיח שזה רמז באמרו אנכי מותתי את משיח ה'"
מקור ההערה: מלבי"ם שמואל ב' פרק א' פסוק טז .


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
נוב