חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת עוקצין

מסכת בסוף סדר טהרות, העוסקת בענייני טומאה של חלקי אוכל.

מסכת עוקצין - מסכת בסוף סדר טהרות. האחרונה בש"ס ואין עליה גמרא. יש בה 3 פרקים ובהם 27 משנות. בתוספתא יש שלושה פרקים ו- 42 סימנים.

כתב הרמב"ם בהקדמתו לסדר זרעים:
"מסכת עוקצין הניחה לאחרונה, מפני שהוציאוה בדרכי הסברא, ואין לה עיקר בכתוב, ובה חתם רבי ספרו".
בסדר המשניות עוקצין אחר מסכת ידיים אך בסדר התוספתא עוקצין אחר טבול יום, וידים קודם להן.
המסכת הזאת עיקרה בנויה לבאר ידות ושומרי האוכלין שהן מתטמאות ומטמאות כשהן מחוברין עם האוכלין. ידות האוכלין הן עוקצי תאנים ואתרוגים וכיוצא בהן מדברים שהאוכל צריך להם. ונחשבת היד חיבור לאוכל, וכאילו הם גוף אחד, ואם נגעה טומאה ביד נטמא האוכל. וזה הדין בשומרי האוכלין - הקליפה שעל האוכל שהיא שומרתו.
שני הפרקים הראשונים עוסקים בטומאת העוקצין הקליפין והעלין.
הפרק השלישי על דברים הצריכין הכשר מים ואינן צריכין מחשבה, או שצריכין מחשבה והכשר, או שצריכין מחשבה ולא הכשר; ועל דברים שמטמאין אוכלין וטומאת נבלה.

המסכת מסיימת בדבר טוב:
לא מצא הקב"ה "כלי" מחזיק ברכה לישראל אלא השלום.


מקור הערך: על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן