חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עלי

כהן במקדש שילה שהיה שופט ישראל אחרי שמשון. (889-929 לפה"ס).

עלי שירת את ה' במשכן ובניו חללו את עבודת ה'. כאשר לקחו את ארון ברית ה' למלחמה בפלשתים נשבה ארון ברית ה', ובניו נפלו במלחמה. משפחת עלי נדחתה מן הכהונה. שלמה המלך גרש את אביתר מבני עלי מהיות כהן.

עלי - כהן גדול במקדש שילה, שופט ישראל אחרי שמשון. שפט את ישראל ארבעים שנה ומת בגיל 98. החל לשרת ככהן בהיותו בן 58 (889-929 לפה"ס).
התייחס לבני איתמר בן אהרן הכהן: אחיטוב אחי אי כבוד בן פנחס בן עלי (ש"א י"ד ג), ואביתר היה בן אחימלך בן אחיטוב (שם כ"ב כ'); אחימלך היה מבני איתמר (דהי"א כ"ד ג).

עלי ברך את חנה אשת אלקנה, והיא ילדה את שמואל ששרת בהיכל ה' בימי עלי. כאשר זקן עלי ועיניו כהו, החלו שני בניו הכהנים חפני ופינחס לעשוק את הבאים להשתחוות לפני ה' ולזבוח קרבנותיהם, ויאטמו אזנם משמוע דברי אביהם הזקן.

בסוף ימיו ערכו הפלשתים מלחמה על ישראל. פלישתים נצחו, שני בני עלי מתו במלחמה, וארון אלוהים נפל בידי פלשתים. כאשר בא הפליט ומסר לעלי על התבוסה, כאשר הזכיר את ארון האלהים נפל עלי מעל כסאו אחורנית, נשברה מפרקתו וימת (ש"א ד).
איש האלהים ניבא על עלי:
"ותכבד את בניך ממני...הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך מהיות זקן בביתך" (שם ב' ל"א).
שמואל אמר עליו:
"אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם. לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה" (שם ג' י"ג).
שלמה המלך גרש את אביתר מהיות כוהן לה', למלא את דבר ה' אשר דבר על בית עלי בשלה (מ"א ב' כ"ז).

באגדה
אמר רבה בזבח ומנחה אינו מתכפר (מבני עלי) אבל מתכפר הוא בדברי תורה, אביי אמר בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים. רבה ואביי מבית עלי קאתו, רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין.
משפחה אחת הייתה בירושלם שהיו מתים כבן י"ח שנה. באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי. אמר להם שמא ממשפחת עלי אתם, שנאמר "מרבית ביתך ימותו אנשים". לכו ועסקו בתורה ותחיו, הלכו ועסקו בתורה וחיו. והיו קוראין אותן משפחת יוחנן על שמו (ר"ה י"ח).
א"ר שמואל בר נחמן, א"ר יונתן: מניין שאין נסמכין לבית עלי?
שנאמר: "לא יהיה וקן בביתך כל הימים".
מאי זקן?
אילימא זקן ממש, והכתיב "כל מרבית ביתך ימותו אנשים"?!
אלא סמיכה (סנהדרין י"ד).
באותו יום שעלתה חנה לשילה באותו יום נתמנה לשופט (נזיר ה' רש"י). כשמת עלי הכהן חרבה שילה (זבחים קי"ח).

מקור הערך: על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן