חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עמרם

בן קהת בן לוי בן יעקב. אביו של משה רבנו, אהרן ומרים.

עמרם - בן קהת בן לוי בן יעקב, אביו של משה רבנו ואהרן ומרים. עמרם לקח את יוכבד דודתו בת לוי לאשה, עמרם חי 137 שנים (שמות ו' כ). אחיו היו יצהר וחברון ועזיאל, ושם משפחתו עמרמי (במדבר ג' כ"ז). בימי דוד היו מצאצאי עמרמי: שבואל בן גרשום בן משה נגיד על האוצרות (דהי"א כ"ו כ"ג-כ"ד).
חז"ל אמרו כי עמרם היה גדול הדור, וכיון שגזר פרעה ואמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו (שמות א' כ"ב), אמר עמרם ולריק ישראל מולידים! מיד הוציא את יוכבד ופירש עצמו ממנה. עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן.
אמרה לו בתו מרים: גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה על זכרים ונקבות, פרעה רשע הוא וגזירתו ספק מתקיימת ספק אינה מתקיימת, אבל אתה צדיק וגזירתך מתקיימת. עמד הוא והחזיר את אשתו, עמדו כל ישראל והחזירו נשותיהן. עמרם הושיבה ליוכבד באפריון כשהחזירה, ומרים ואהרן מרקדין לפניהם, ומלאכי השרת אומרים" אם הבנים שמחה" (סוטה י"ב).
הקב"ה זיווג יוכבד לעמרם, בכדי שיעמוד מהם גואל ויגאל ישראל (במדבר רבה פ"ג ו). "טובים השנים" - זה עמרם ויוכבד, "דברי חכמים בנחת נשמעים" - זה עמרם ובית דינו.
עמרם היה חשוב מאוד בעיני חז"ל ודרשו עליו את הפסוק "אדם אחד מאלף מצאתי" (קהלת ד' כ"ח), זה עמרם, "חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך" (שה"ש ז' י"ד) ישנים - עמרם בן קהת (ויק"ר פ"ב י"א).

מקור הערך: על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: עקיבא כהנא
הערה: נזכר בתלמוד (בבא בתרא דף יז עמוד א) שעמרם היה אחד מארבעה שמתו בעטיו של נחש.
על פי פירוש רש"י הכוונה: שלא היו ראוין למות אלא שנגזרה גזירת מיתה על כל תולדותיו של אדם הראשון בעצתו של נחש".


מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: אריק הלפר
הערה: עמרם נפטר בגיל 137 שמות ה פסוק כ


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן