חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צדוק הכהן מלובלין

מגדולי רבני החסידות - 1823 - 1900

בן למשפחת רבנים מפוארת. נולד ביום כ"ב שבט תקפ"ג (1823) בעיר קריזבורג לאביו רבי יעקב הכהן רבה של קהילה זו. נתפרסם כעילוי בעודנו צעיר לימים ומכל צד הריצו אליו שו"ת. בא במגע עם רבים מגדולי דורו ובתוכם עם רבי יצחק אלחנן מקובנה, והשתעשע עמם בדברי תורה.

כתב חידושים ופלפולים רבים, שנשארו בכתב-יד. נשארו ממנו גם כתבים בחכמת התכונה, ההנדסה והאלגברה, שכתבם בשנת ת"ר, כשהיה סמוך על שולחן חותנו בוולודבקה.

כל התעסקותו בתורת הנגלה. בשנת תר"ז החל לעסוק בתורת הנסתר. מאז ועד פטירתו כתב רק בענייני קבלה. רבי צדוק סרב לקבל על עצמו רבנות על אף ההצעות המרובות, הוא חי חיי עוני והתפרנס בדחקות מחנותו הקטנה של מלבושים משומשים שניהלה אשתו, לא רצה ליהנות מאיש, אם כי לעתים קרובות היה חסר לחם.

רבי צדוק היה מחסידי איזביצה וממקורביו של רבי יהודה לייב אייגר. עם הסתלקותו של זה האחרון בשנת תרמ"ח נענה להפצרותיהם של ראשי החסידים וקיבל על עצמו את עול ההנהגה.

היה סופר פורה, מספריו נדפסו:
"פרי צדיק" על התורה,
"צדקת הצדיק"
"רסיסי לילה" עם קונטרס "דברי חלומות",
"לבושי 'צדקה" על הלבוש,
"קדושת שבת" עם קונטרס "שביתת שבת",
"משיב צדק",
"מחשבות חרוץ",
"דברי סופרים" עם קונטרס זכרונותו
"דובר צדק",
"ישראל קדושים"
"שיחות מלאכי השרת" ועוד.

נפטר ביום ט' אלול שנת תר"ס (1900).

מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יהודה ליב איגר מלובלין


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות