חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ענר אשכול וממרא

אחים בעלי ברית אברם, שבאו לעזרתו במלחמתו נגד כדרלעמר והמלכים אשר עמו, להציל את לוט ורכושו.

ענר אשכול וממרא - שלושה אחים, בעלי ברית אברם (בראשית י"ד י"ג). באו לעזרתו במלחמתו נגד כדרלעמר והמלכים אשר עמו, להציל את לוט ורכושו.
שלושה אוהבים היו לו לאברהם: ענר אשכל וממרא. וכיון שאמר לו הקב"ה שימול, הלך לקחת מהם עצה.
הלך אצל ענר, אמר: כך וכך אמר לי הקב"ה.
א"ל ענר: בעל מום רוצה אתה לעשותך, שיהיו קרוביהן של המלכים שהרגת באין והורגין אותך, ואיו אתה יכול לברוח מפניהם!
הניחו והלך אצל אשכל. אמר ליה: כך וכך אמר לי הקב"ה.
א"ל אשכל: אתה זקן. אם אתה תמול, יצא ממך דם הרבה, ולא תוכל לסבול, ותמות.
הניחו והלך אצל ממרא, א"ל: כך וכך אמר לי הקב"ה מה תיעצני?
א"ל ממרא: בדבר הזה אתה מבקש עצה? הלא הוא שהצילך מכבשן האש, ועשה לך כל הנסים, והצילך מן המלכים, ואלולי כחו וגבורתו, היו הורגין אותך. והציל רמ"ח אברים שבך, ומקצת אבר אחד אתה מבקש עצה! עשה כמצותו!
אמר הקב"ה: אתה שנתת עצה שימול, איני נגלה אלא בתחומך.
הה"ד וירא אליו ה' באלני ממרא (תנחומא וירא ג').
אחר העקדה הרהר אברהם ואמר: אילו מת יצחק בהר המוריה לא היה מת בלא בנים! עכשיו מה אעשה, אשיאנו מבנות ענר אשכל וממרא שהן צדקניות? ורק מפני יחוסן מנע להתחתן בהן, שענר אשכל וממרא אמוריים היו, וזרע כנען מקולל מפני נח (שם פנ"ז ג).

מקור הערך: על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
ענר
אשכול
ממרא