חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת ערלה

מסכת בסדר זרעים. יש לה תלמוד ירושלמי ותוספתא.

ערלה - מסכת בסדר זרעים אחרי חלה. יש בה שלושה פרקים במשניות, ועליה תלמוד ירושלמי, ובתוספתא רק פרק אחד. המסכת כוללת את דיני ערלה.

הרמב"ם בראש פירושו למשניות כתב:
והיה נכון להיות מסכת ערלה אחר כלאים, שכך סדרם בתורה, אלא שראה שהערלה אינה מן המצוות שאדם מוכרח לעשותה, שכל זמן שלא נטע לא יתחייב בערלה, והשביעית היא מן המצוות שאדם מוכרח לעשותה... וכשהשלים לדבר על הזרע ומתנותיו, החל לדבר בעניין הפירות, וסידר אחר מסכת חלה מסכת ערלה, ואח"כ בכורים.
מסכת ערלה כוללת:
פרק א: הדברים הפטורים והחייבים בערלה, המותרים והאסורים בערלה וברבעי ובנזיר ובאשרה. מה מותר ומה אסור לנטוע מאילן ערלה.
פרק ב: הדברים הבטלים באחד ומאה ומצרפין זה עם זה וצריך להרים, והעולים באחד ומאתים ומצטרפין זה עם זה ואין צריך להרים; שיעור טומאות אוכלין בכביצה; כיצד הולכין פעמים להקל ופעמים להחמיר בתערובות; דיני "נותן טעם".
פרק ג: דיני בגד שצבעו בקליפי ערלה ואם נתערב באחרים. דינים דומים; ספק ערלה וספק כלאי הכרם בא"י, בסוריה ובחו"ל; דיני החדש הערלה והכלאים בכל מקום.

מקור הערך: על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
ערלה