חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תנא דבי אליהו

מדרש, הנקרא גם "סדר אליהו רבא וסדר אליהו זוטא".

על מקום חבור המדרש שוררת עד היום מבוכה גדולה בין החוקרים. יש האומרים שהיה האיש מא"י ויש האומרים שהיה מרומי. תוכן הספר הוא קבוצת דרשות שונות אשר הטיף המחבר בתור דרשן לפני שומעים רבים.

תנא דבי אליהו - מדרש, הנקרא גם "סדר אליהו רבא וסדר אליהו זוטא".
המדרש נחלק לשנים:
החלק הראשון: סדר אליהו רבא - 31 פרקים.
והחלק השני: סדר אליהו זוטא - 15 פרקים.

מחבר הספר וזמנו
לפי ההשערה היה המחבר איש רומי או ארץ ישראלי שהלך כפעם בפעם ל"גולה של בבל" לראות את אחיו, לחזק ידים רפות ולאמץ ברכים כושלות ולשפוך בנפשם תקווה חדשה.
תוכן הספר הוא קבוצת דרשות שונות שדרש המחבר לפני שומעים רבים.
בספר נמצא רשומים אחדים המעידים על כך שהוא ספר דרשות. בכמה מקומות הפתיחה היא: "ברוך המקום ברוך הוא", במלים אלה פותח המחבר את דרשתו, ובתפלה קצרה הוא רומז על תוכן דבריו ומעיר את לב שומעיו.
יש דרשות המתחילות בפסוק. במקומות האלה אומר: "הרי הוא אומר" וכו'.
בסוף דרשותיו מסיים בנחמה.

אם נלך בדרך זו, נוכל לחלק את הספר לחלקים.
א עד ו - תוכן הדרשה: תורה ודרך ארץ ושכרה.
ז - האלוהים הרים את ישראל אל חדריו, אבל גם אוה"ע יכולים להתרומם אליו;
ח עד י"ז - כלי קרב של הקב"ה. החכמה, חברת פועלי און, תחילת אשה טובה, אמתתו של הקב"ה, תוכחות, ויכוחים.
י"ז - הקב"ה סולח לעונות ומשלם שכר טוב.
י"ח עד פ"כ - אהבת ה' אל ישראל עמו;
כ עד הסוף - ה' בחר בישראל כי יש בהם מידות אשר בהן קונה האדם את המקום.
חלוקת המדרש לפרקים כמו שהיא לפנינו איננה עולה יפה, ובהוצאות שונות יש בסדר זוטא כ"ה פרקים.

הוצאות שונות
מהדורות הספר בקטלוג הספרייה הלאומית:

מדרש תנא דבי אליהו נדפס ראשונה בויניציא בשנת 1540 מכ"י משנת 1186.
עוד ע"י ר' שמואל
ב"ר משה היידא מפראג, שמציב לו נוסחה חדשה מול הנוסחה של הדפוס הראשון המשובשת מאד, עם פירוש ארוך בשם "בעורין דאשא" ופ' קצר בשם "זקוקין דנורא", ומראה מקום הפסוקים בשם נר מצווה ומ"מ הילקוט בשם תורה אור. הוא חלק אותו לשלשה חלקים:
2 ראשונים הם אליהו רבא וזוטא, 31 ו- 29 פרקים, עם פירושיו, ובראשם שתי הקדמות בשם מר קשישא ומר ינוקא ונקראו ג"כ סוד מלבוש הנשמה וסוד חלוקא דרבנן, ואח"כ מבוא הספר בשם שער שמואל.
חלק שלישי הוא באור לפרק כ' מספר אליהו זוטא, אשר להיותו עמוק עמוק מלא תעלומות ורזי דרזין הרחיב בפירושו וחבר עליו חלק בפני עצמו, והוא בכ"י (פראג 1671).
מהדורה עם פירוש המלות והמשך העניין בקצרה ע"י יעקב ב"ר נפתלי הערץ מבראדי בשם "ישועות יעקב" (זאלקווא 1798).
עם פירוש "מאורי אש" לר' אברהם ב"ר אריה ליב שיק (סדילקאוו 1835).
עם פירוש "מענה אליהו" לר' יצחק אליהו ב"ר שמואל לנדא (ווילנא 1840).
ההוצאה החשובה ביותר היא של ר' מאיר איש שלום (פרידמאן) ע"פ כ"י וואתיקאן משנת 1073, עם פירוש "מאיר עין" ומבוא גדול, ובהוצאה הזאת נחלק סדר זוטא ל- 15 פרקים.

טקסט מלא של הספר "תנא דבי אליהו"

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: מנחם קלמנזון
הערה: יש הוצאה נוספת של הספר תנא דבי אליהו של הוצאת "מקור הספרים". במהדורה זאת יש ביאור על דרך החסידות של ר' רבי שמואל משינווא הביאור נקרא "רמתיים צופים". הדרשות החסידיות אינם פירוש ישיר למדרש אך הם נובעות ממנו. הפירוש קיים רק על חלק מהמדרש וכנראה ששאר הפירוש אבד. הספר הזה הוא אחד מהמקורות המרכזיים לתורת פשיסחא.

מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: אליאל
הערה: איזכור של סדר אליהו יש בתלמוד בכתובות: "רב ענן, הוה רגיל אליהו דאתי גביה, דהוה מתני ליה סדר דאליהו. כיון דעבד הכי איסתלק. יתיב בתעניתא ובעא רחמי ואתא. כי אתא הוה מבעית ליה בעותי, ועבד תיבותא ויתיב קמיה עד דאפיק ליה סידריה, והיינו דאמרי סדר דאליהו רבה, סדר אליהו זוטא"


שם המעיר: יצחק
הערה: יצאה לאחרונה (דומני שבתשע"א) מהדורה חדשה על פי כתבי יד ובתוספת ביאור על ידי הרב ויזנטל מביתר עלית.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
תנא דבי אליהו
תנא דבי אליהו