חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת תענית

מסכת בסדר מועד

יש בה ארבעה פרקים ויש לה תלמוד בבלי וירושלמי. המסכת עוסקת בתענית גשמים ובתעניות ציבור, נשיאת כפיים, מעמדות הכוהנים. בגמרא הבבלית יש בה 31 דפים וכלולים עניינים בקורות ישראל.

תענית - מסכת בש"ס סדר מועד, בהוצאת המשניות נמצאת אחר מסכת ראש השנה ולפני מגילה ובהוצאת הגמרא אחר מסכת סוכה ולפני שקלים (ירושלמי). יש בה ארבעה פרקים ויש עליה תלמוד בבלי וירושלמי.

תוכן המסכת:
א:
שאלת גשמים ותענית גשמים;
ב: סדר תעניות ותפלת אנשי משמר ואנשי בית אב בתענית גשמים. ימים שנכתבו במגילת תענית, זמן גזירת תענית צבור;
ג: תענית צבור שמתריעין עליה, חוני המעגל, אם ירדו גשמים קודם הנץ החמה, ומעשה שגזרו תענית צבור בלוד וירדו להם גשמים קודם חצות;
ד: נשיאת כפים של הכוהנים, מעמדות ומשמרות, זמן עצי כוהנים והעם, חמשה דברים שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב, שבת שחל ת"ב בתוכו, ט"ו באב.

בגמרא הבבלית יש 31 דפים הכוללים עניינים בקורות ישראל: מעשה בת קיסר (ז'), מעשה בימי ר' שמואל בר נחמני (ח'), מעשה בנקנור; מעשה בטוריינוס (י"ח:); מעשה של נקדימון בן גוריון (י"ט); מעשה ב"ר אלעזר ב"ר שמעון (כ'); מעשה בנהרדעא; מעשה ברב הונא; מעשה שאמר רבא לרפרם בר פפא; מעשה באילפא ור' יוחנן; מעשיות בנחום איש גמזו; מעשה באבא אומנא (כ"א); מעשה ברב ברוקא (ב"ב); מעשה בימי שמעון בן שטח; מעשה בימי הורדוס; מעשיות בחוני המעגל; מעשה בשני תלמידים; מעשה בר' יוסי; מעשה באליעזר איש ברתותא; מעשה ב"ר יהודה; מעשה ברבא; ברב פפא; בר' חנינא בן דוסא ואישתו (כ"ד); ועוד.

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן