חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ויטאל חיים

מרבני צפת במאה ה-16-17 [1620-1543]

ר' חיים ויטאל - המכונה הרח"ו - נולד בצפת בר"ח מרחשוון ה' ש"ג [1543]. למד הלכה בישיבה של ר' משה אלשיך וקבלה בישיבת הרמ"ק.
ר' חיים ויטאל עסק במסחר ולרגל עסקיו נדד בין צפת, ירושלים ודמשק. כשהגיע האר"י לצפת הוא זנח הכל והיה לתלמידו. ודבק בו עד שהיה לתלמידו המובהק.

האר"י העריכו מאוד והיה אומר שאין אחד מכל תלמידיו שמסוגל לרדת לסוף דעתו בר' חיים ויטאל. במשך שנתיים שהיה האר"י בצפת רשם הרח"ו כל מילה שהוציא מפיו.
אחרי מותו של האר"י עמד רח"ו בראש חבורת מקובלים ששמעה ממנו את תורת האר"י. כתב את תורת רבו האר"י בחבורו הגדול "שמונת השערים", שהיא השיטה המוסמכת של קבלת האר"י.
רח"ו כתב ספר מיוחד במינו הנקרא "ספר החזיונות" בספר זה תיאר את חלומותיו, בהם ביטא את שאיפותיו ומאווייו. ספר זה דומה מבחינה זו לספרו של ר' יוסף קארו "מגיד מישרים". בספר החזיונות יש גם תיאורים מוחשיים של צפת בימים ההם, חוצותיה ושווקיה, בתי הכנסת בשבת, מועד וחול.
הרח"ו כתב גם חיבור על שכר ועונש בשם שערי קדושה. הספר נתפשט מאוד.
תלמידיו:
בנו ר'שמואל ויטאל
ור' אברהם אזולאי
הם שפירסמו את חיבוריו.
רבים העריצו את רח"ו על ידיעותיו בתורת האר"י ובקבלה אך היו גם שיצאו נגדו. בין המתנגדים היה ר' מנחם לונזאנו.

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
לוריא יצחק בן שלמה אשכנזי, האר"י
קורדובירו משה; רמ"ק
ספרים בטקסט מלא
עץ חיים