חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הלוי אברהם

מחכמי מצרים במאה ה-17-18 [1714-1650]

ר' אברהם הלוי - בנו של ר' מרדכי הלוי ולמד בישיבה שיסד אביו בעיר רוזטה. כשאביו עלה לעת זקנותו לירושלים, מילא ר' אברהם הלוי את מקומו כראש הישיבה ואב"ד. הוא שהוציא בדפוס את ספר תשובותיו של אביו "דרכי נועם" והוסיף עליו קונטרס משלו בשם "מלחמת מצוה", על מחלוקת שהייתה בין רבני מצרים, א"י ושאלוניקי.

לר' אברהם הלוי פנו רבים בשאלות, ותשובותיו נתפרסמו לאחר מותו בספר "גינת ורדים". רבים רואים בו סמכות הלכתית מכרעת ואחד מגדולי בעלי השו"ת אחרי הרשב"א, מהר"מ מרוטנברג, הרדב"ז והרשד"ם. השפעת הספר "גינת ורדים" הייתה רבה מאד בכל המזרח וגם על חכמים אשכנזים. ר' יהודה אשכנזי מחבר הפירוש "באר גולה" על השולחן ערוך [מהדורת אמשטרדם] מביאו פעמים רבות מאד. ר' ישועה שבאבו מחכמי מצרים במאה ה -18 כתב פירוש והערות ל"גינת ורדים" בשם "פרה שושן".

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: רבי יהודה אשכנזי שמביא הרבה לספר גינת ורדים הוא באר היטב על השולחן ערוך ולא באר הגולה


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן