חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בן חיים אליהו

רבי אליהו בן חיים מחכמי קושטא במאה ה-16-17 [1530 - 1610]

אליהו בן חיים - הראנ"ח - נולד ונתחנך באדריאנופול, כשהשתקע בקושטא נתמנה לרב הכולל, רבים ראו בו אחד מגדולי הדור בקושטא. כמו לר' אליהו מזרחי בזמנו, פנו אליו בשאלות מקרוב ומרחוק. תשובותיו היוו כעין ספר יסוד לדיינים. רבים מן הפוסקים והמשיבים בדורות הבאים מצטטים מתשובותיו בלשון "מהראנ"ח כותב" [מורנו הרב ר' אליהו בן חיים]. תשובותיו שהשיב לשואליו בדבר הלכה נתפרסמו בשני קבצים:
א) בשם "תשובות הראנ"ח";
ב) בשם "מים עמוקים"
[נדפס ביחד עם שו"ת לר' אליהו מזרחי].
כן חיבר ספר דרשות על התורה בשם "הנותן אמרי שפר" וחידושים למסכת כתובות הנספח לספרו "תשובות הראנ"ח".

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: ספרו על הדרשות מובא בגליון הש"ס מכות יב. לכאורה בשם דרשות הראנ"ח.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן