חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יוסף חיים, "בן איש חי"

מחכמי עירק במאה ה - 19 [1909-1832]

ר' יוסף חיים בן אליהו - בן איש חי - היה בן לשושלת רבני בגדד. ר' יוסף חיים נודע בכשרונותיו יוצאי הדופן כבר בילדותו, היה בעל זיכרון מופלא. היה בקי בש"ס, בראשונים ובאחרונים. גם באחרונים בני זמנו, כגון שו"ת וחידושי החת"ם סופר, שו"ת שואל ומשיב לר' יוסף שאול נתנזון ועוד. כן היה בקי אף בחיבורים של גדולי החסידות. היה בקי גדול בספרי קבלה ונחשב כאחד מגדולי המקובלים. היו לו ידיעות גם במדעים והוא משתמש בידיעות אלה בתשובותיו.

ר' יוסף חיים חיבר למעלה מארבעים ספרים ביניהם ספרי פירושים לזוהר וחיבורים אחרים בקבלה, ספרי דרשות ופירושים.
מקהילות ארצות המזרח הרבו להפנות אליו שאלות. תשובותיו נתפרסמו בספרו "רב פעלים" בארבעה חלקים. כן כתב ספר שו"ת בשם "תורה לשמה", אך הספר שהוציא את שמעו למרחקים היה הספר "בן איש חי" שהוא מעין עיון מקוצר בשולחן ערוך, הספר מחולק כך שהלומד ילמד אותו במשך שנתיים.
בשנת 1869 הוא ביקר בא"י - בירושלים וחברון.

הספר בן איש חי
בספר שני חלקים: חלק הדרשות, וחלק ההלכות. חלק ההלכות ערוך במתכונת דרשות לפי פרשת השבוע, אותם דרש רבי יוסף חיים לפני קהילתו, מדי שבת. הדרשות משלבות דברי אגדה ודברי הלכה, כדבריו "לדרוש בהלכות בלבד - אין לב המון העם נמשך אחריהם, אלא צריך שיהיה עיקר הדרש ורובו בדברי אגדה ומוסר, ויזכיר הדרשן באמצע פסקי הלכות, על ידי הקשר שיקשרם בדרשה שדורש על המקרא, כדי למשוך לב העם אל הדברים האלה בחכמה ודעת". ההלכות המשולבות בדרשות הם משולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה.
כיון שהספר כולל את דיני אורח חיים ויורה דעה בלי להתחשב אם הם מדאורייתא או מדרבנן, הקשר שבין פסוקי המוצא לדרשה, לבין ההלכות הקשורות לאותה דרשה רופף. דוגמא למהלך הרעיונות תהיה לנו הדרשה לפרשת וישב, לפסוק בבראשית מ:י, שבה כלל רבי יוסף חיים את דיני חנוכה:

"ובגפן שלשה שריגים והיא כפורחת עלתה נצה הבשילו אשכלותיה ענבים":
(א) "גפן": אלו ישראל שנמשלו לגפן, שהוא עץ חלש ופירותיו טובים.
(ב) "שלשה שריגים": כנגד שלושת חלקי הנפש (נפש רוח נשמה) הנמצאים בנפשו של אדם מישראל, או: כנגד מחשבה, דיבור ומעשה שצריך לעבוד את ה' בשלושתם יחד.
(ג) תיקון עם ישראל בשלוש מדרגות: "כפורחת" - תשובה בהרהור הלב; "עלתה נצה" - תשובה מיראה; "הבשילו אשכלותיה ענבים" - תשובה מאהבה.
(ד) שלמות התורה והמצווה קשורים בשלושה אלה. לכן נקראת התורה "אור" והמצווה "נר" בפסוק "כי נר מצוה ותורה אור", מפני שהנר מכיל שלושה דברים: כלי, פתילה ושמן.
(ה) לכן נעשה הנס בחנוכה באור המנורה שהיא מכילה שלושה דברים, לרמז שזכו לנס זה מפני שעבודת הקודש אצלם הייתה שלמה בשלושה דברים: מחשבה דיבור ומעשה.

הספר "בן איש חי" נתקבל כספר הלכה אצל חלק מעדות המזרח.

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן


הערות לערך:
שם המעיר: נועה
הערה: רבי יוסף חיים כתב לא רק מעל ארבעים חיבורים, אלא כמאה ועשרים חיבורים בכל מקצועות התורה, ומהם נדפסו כארבעים.

מקור ההערה: הספר "פרקים בתולדות ישראל"


שם המעיר: אמיר
הערה: שמואל מונדני כתב עבודת דוקטור מקיפה בנוגע למשנתו ההלכתית של הרב יוסף חיים בספרו בן איש חי.
מקור ההערה: עבודת דוקטור, המחלקה לתלמוד, אונ' בר אילן


שם המעיר: דניאל
הערה: שם משפחתו של הרב יוסף הוא חיים
מקור ההערה: מהספר בעיקבות רבותינו עמוד 17


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
הפוסקים האחרונים