חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבתי כהן

מרבני פולין וליטא במאה ה- 17 [1663-1623]

שבתי ב"ר מאיר הכהן - הש"ך -נולד בעיירה בפולין ולמד בקראקא בישיבה של ר' יהושע חריף בעל "מגיני שלמה". כן למד בישיבה של ר' נתן שפירא בעל "מגלה עמוקות". אחר נישואיו ישב בווילנא בבית חותנו ושם חיבר את ספרו הנודע "שפתי כהן" על שו"ע חו"מ כשהוא בן עשרים וארבע. ספרו "שפתי כהן" נתפרסם בעת שנתפרסם גם ספרו של דוד הלוי הט"ז.
בעת גזירות ת"ח ות"ט נאלץ להימלט מווילנא.

הש"ך נטה כרבותיו לפסוק מן התלמוד, עפ"י סימוכין מראשונים ואחרונים. אך דרכו בפרשנות ובבירורים היא מיוסדת על ספרות רחבה של מיגוון הדעות של פוסקים וספרי שו"ת ועל הכרעה הגיונית. ספרו של הש"ך מצטיין בסגנון בהיר.

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן