חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גינצבורג אריה לייב, שאגת אריה

מרבני פולין וליטא במאה ה- 18 [1785-1695]

אריה לייב ב"ר אשר גינצבורג - בעל "שאגת אריה" - נולד בפינסק לאביו אב"ד של העיר. כשנתמנה האב לאבי"ד במינסק והגליל היה הבן ר' אריה לייב מסייע לו. יסד ישיבה במינסק ועמד בראשה, בישיבתו הנהיג לימוד על דרך הפלפול והחילוקים. הוא עצמו נודע כחריף ושמו יצא למרחוק ורבים נהרו לישיבתו מכל קצווי רוסיה הלבנה וליטא. הישיבה הייתה רבת תלמידים.
במינסק היו בזמנו ישיבתו של ר' יחיאל היילפרין בעל "סדר הדורות", בישיבה זו העדיפו את הלימוד על דרך הבקיאות והסדרנות והפשט, וישיבתו של ר' אריה לייב הורוויץ מחבר הספר "מרגניתא טבא" על ספר המצוות של הרמב"ם.
ר' אריה לייב לא הכניס, מפלפולי הישיבה שהנהיג לחדד את תלמידיו, לתוך חיבוריו. ספריו "שאגת אריה", וספרי חידושיו: "טורי אבן" ו"גבורת ארי" על שורה של מסכתות, הם פרי עיונו ולימודו בישיבה.

שיטתו ייחודית - הוא בוחן מקורות בש"ס ובראשונים בדרך ביקורתית מבלי להיזקק לפרשנותם של ראשונים ואחרונים. הוא מעמיק בסוגיות בחריפות ובסברות ישרות. בישיבה היה שופע חידושים כמעיין המתגבר, כי דיה בקי גדול.
בהיותו כבן חמישים עבר לוולוז'ין ושם יסד ישיבה לתלמידים נבחרים, בין תלמידיו שם היה ר' חיים מוולוז'ין מייסד הישיבה הנודעת בוולוז'ין.
הוא הוזמן ע"י קהילת מיץ לשמש כרב, אבי"ד וראש ישיבה ועבר לשם. שם נדפסו ספרי חידושיו, מבין תלמידיו במיץ נודע ר' יעקב עטלינגר אבי"ד באלטונא. כעשרים שנה - עד לפטירתו - עמד בראש הישיבה שם. ספריו נתפשטו מאוד בחוגי ישיבות פולין.

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן