חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לורברבוים יעקב

מרבני פולין וליטא במאה ה- 18-19 [1832-1760]

יעקב ב"ר משה לוברבוים - צאצא בן הדור הרביעי ל"חכם צבי", נודע בשם "ר' יעקב מליסא" או "בעל הנתיבות".
ר' יעקב נולד בגאליציה ושם למד אצל ר' משולם איגרא שהיה לרבה של פרשבורג. ר' יעקב היה רב בקאליש לפני שנתמנה לרבה של העיר ליסא ויסד שם ישיבה שעמד בראשה כשלושים שנה. הישיבה עשתה את העיר ליסא למרכז תורה חשוב לכל הגליל של העיר הראשית פוזנא.

ר' יעקב מליסא היה מחבר פורה וחיבר שורה של ספרים. ספרו "דרך חיים" שהוא פירוש סידור תפילה הכולל אוסף דינים, נדפס בתוך תקופה קצרה במהדורות רבות. אך מכל חיבוריו הוציא את שמו למרחוק ספרו "נתיבות משפט" על חו"מ. בספר זה הוא נהג להעמיק בניתוח הסוגיות בש"ס על כל פרטיה, לדון בנפקא מינה בין השיטות ולהמשיך אל הכרעות הדין. פעמים רבות שהוא מתייחס ונושא ונותן ב"קצות החושן" של ר' אריה ליב הלר, בן דורו, ספרו "נתיבות משפט" יחד עם "קצות החושן" היו כעין ספרי יסוד בישיבות בפולין ליטא.
בין תלמידיו של ר' יעקב מליסא נמנו ר' צבי קאלישר ור' א' גוטמאכר שהיו לראשי חובבי ציון.

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן