חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יוסף דב סולובייציק מליטא

מרבני ליטא במאה ה- 19

יוסף בר יצחק זאב סולובייצ'יק - יליד עיירה ליטאית. היה נכדו של ר' חיים מוולוז'ין מייסד ישיבת וולוז'ין. ר' יוסף דב למד בישיבת וולוז'ין. כאברך סלל לעצמו דרך חדשה בהבנת ש"ס ופוסקים. הרביץ תורה במינסק. אחרי מות דודו ר' יצחק, ראש ישיבת וולוז'ין, נתמנה ר' יוסף דב לר"מ בישיבת וולוז'ין. שיעוריו הצטיינו בחריפות רבה, רבים מתלמידי הישיבה נהו אחרי שיעוריו. ספר חידושיו ותשובותיו "בית הלוי" הוא מעין תמצית של שיעוריו בוולוז'ין.
בשנת 1865 הוזמן לשמש אב"ד לקהילת סלוצק, שם קירב אליו קבוצת עילויים ולימדם ש"ס ופוסקים לפי שיטתו.

בין העילויים, הנודע ביותר, הוא ר' יוסף רוזין העילוי מרוגאצ'וב. שמו יצא לתהילה במיוחד בעת היותו אבי"ד בעיר בריסק - דליטא שם היה ר' יוסף דב מראשי המתנגדים למשכילים. התנגד בחריפות רבה לדרישת השלטונות להכניס לימודי מדע ולשונות לישיבת וולוז'ין.
בנו של ר' יוסף דב, ר' חיים סולובייצ'יק, המשיך בדרך הלימוד של אביו ויצר שיטת עיון ולימוד שפשטה בהרבה ישיבות.
נכדו של ר' חיים מבריסק, הוא הרב יוסף דב סולובייצ'יק, שהיה ממנהיגי היהדות בארצות הברית ולימד בישיבה אוניברסיטה בניו יורק.


מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן