חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פאלק יעקב יהושע

מרבני פרפנקפורט במאה ה- 17-18 [1756-1681]

יעקב יהושע פאלק - נולד בקראקא. נכד לר' יהושע חריף בעל מגיני שלמה על רש"י ושו"ת פני יהושע. ר' יעקב יהושע פאלק היה מראשי קהילת לבוב ועמד בראש ישיבה. בשריפה שפרצה בעיר נפטרו אשתו ובני משפחתו, ואף הוא היה בסכנה גדולה, ונדר שאם יצא בשלום יקדיש עתותיו לתורה ויעסוק בסוגיות הש"ס. נבחר לרבה של לבוב ושמו יצא לתהילה. קהילת ברלין העשירה הזמינה אותו לעמוד בראשה. ר' יעקב יהושע היה תקיף בדעתו, וכשהכריע בדין נגד פרנס מעשירי העיר, נסתכסך עמו. וכשקיבל הזמנה לכהן במיץ אחר פטירתו של ר' יעקב ריישר, נענה ועקר מברלין. במיץ הדפיס את הכרך הראשון של ספר חידושיו פני יהושע. ספר שהרעיש את עולם הלמדנים. נתגלה בספרו כבעל בהירות מחשבתית למופת. כמי שבוחן את הכתוב בש"ס וברש"י ובתוספות ביסודיות לפרטי פרטיהן, סגנונן וניסוחן. ומעלה את הבעיות הצפות מן הטכסט עפ"י ההסבר הפשוט וההגיוני, ללא עקימת דברים, ללא פרשנות ממקום אחר. והוא מציע את פתרונותיו בשכל ישר ובלא פלפולים.

כשנפטר בפרנקפורט ר' יעקב פאפירש, נקרא ר' יעקב יהושע פאלק למלא את מקומו ולעמוד בראש הקהילה הגדולה ביותר באשכנז. והוא נענה. בפרנקפורט נקלע ר' יעקב יהושע פאלק למחלוקות ולמאבקים שהתישו את כוחותיו. בפרנקפורט היה המנהג שלכוהנים אסור ללון בגטו כשמת בו מת מפני "אוהל המת", כי הבתים היו צפופים ודבוקים זה בזה. ר' יעקב יהושע חקר את הדבר והתיר לכוהנים ללון. הכרעתו זו עוררה התנגדות כלפיו אצל חכמי העיר שדבקו במנהגי פרנקפורט. כן עורר נגדו התנגדות בכמה ענייני ציבור בהם הכריע כדעתו. אך ביותר הוא נקלע לסערת המאבקים שבין מצדדי ר' יעקב עמדין שהאשים את ר' יהונתן אייבשיץ ב"שבתאות" מפני קמיעות שכתב, לבין המצדדים בו.

ר' יעקב יהושע פאלק כתב מכתב לר' יהונתן אייבשיץ בו טען שהוא טעה בעניין הקמיעות ומוטב שיודה. המכתב נתפרסם, ומצדדי ר' יהונתן אייבשיץ תקפו אותו בבוטות. ואף רבים בפרנקפורט יצאו נגדו על שהוא סייע בידי ר' יעקב עמדין. השנאה הייתה כה חזקה שהעבירה רבים על דעתם. ר' יהושע פאלק נאלץ לעזוב את פרנקפורט, אחרי שפגעו קשה בכבודו. וכשביקשו להחזירו, שוב פרצה מחלוקת ועוד לפני שנסתיימה הלך ר' יעקב יהושע פאלק לעולמו מחוץ לפרנקפורט.
ר' יהושע פאלק חיבר את חידושיו על כמה מסכתות בש"ס שכולם נתפרסמו בשם "פני יהושע".

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן