חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סופר משה; חת"מ סופר

מרבני הונגריה במאה ה- 18-19 [1762 - 1839]

משה סופר -נולד בפרנקפורט, מצאצאי ר' שמעון מפרנקפורט בעל "ילקוט שמעוני". התחנך בישיבת ר' נתן אדלר בפרנקפורט וכן למד אצל ר' פנחס הלוי הורוויץ, בעל "ספר ההפלאה" רבה של פרנקפורט. כחמש עשרה שנים שימש ברבנות בערים פרוסניץ ומאטרסדורף. וכשנפטר ראש ישיבת פרשבורג ר' משולם איגרא הוא נקרא למלא את מקומו. עוד בטרם הגיע לפרשבורג כבר נודע כגאון וגדול בתורה. אך משנתמנה לרב של פרשבורג ולראש הישיבה, הוא היה לעמוד ההוראה להונגריה כולה ושמו יצא למרחוק גם לפולין ואשכנז. הקדיש את שעותיו ומרצו בעיקר לישיבה שלמדו בה מאות תלמידים.

תלמידיו העריצו אותו והאדירו את שמו. תלמידיו יסדו ישיבות בערים רבות בהונגריה, שימשו ברבנות בקהילות הרבות ומכל מקום פנו אל ר' משה סופר בשאלות ואף מארצות אירופה אחרות.
הכרעותיו בהלכה נתקבלו בקהילות הונגריה ללא ערעור והוא היה למנהיגה של יהדות הונגריה כולה. ר' משה סופר כתב חידושים לש"ס שנקראו חידושי חת"מ סופר [חידושי תורת משה] כן כתב חידושי אגדות, חידושי תורה, דרשות ושו"ת.

לעיון נוסף: (שמות מאמרים באתר דעת והקישור אליהם)
קהילת פרשבורג, מאת ישראל ארליך

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן


הערות לערך:
שם המעיר: אברהם פינקלשטיין
הערה: לידיעתכם ר' משולם איגרא מכונה גם ר' משולם טיסמניץ הי'ה רב הקהילה בפרשבורג ולא רק ראש ישיבה .
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ישיבת פרשבורג


נושאים קרובים באתר דעת
חת"ם סופר