חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גאגין חיים

מרבני מרוקו במאה ה- 15-16

חיים גאגין - נולד בפאס לפני הגירוש, וגלה למקום תורה בספרד. הוא חזר לפאס עם המגורשים, הוא היה לראש חכמי קהל התושבים. כאשר פרץ הפולמוס בעניין נפיחת הריאה לבדיקה אחר השחיטה, החריפה המחלוקת בין חכמי קהל התושבים לחכמי קהל המגורשים. ר' חיים גאגין כתב מו"מ הלכתי מקיף בהלכות שחיטה ובדיקה והוכיח את צדקת קהל התושבים שאסרו את הנפיחה. חיבורו פשט במרוקו ואע"פ כן נותר בכתב יד עד לשנת תשמ"ו כאשר נדפס ע"י המהדיר ר' משה עמאר.
על פי חיבורים של חכמי מרוקו ידוע שגם חכמים אחרים כתבו חיבורים בדור זה, אלא שלא שרדו מחיבוריהם אלא ציטוטים או הזכרות. ר' שאול סירירו, מגדולי הרבנים בדור השני לגירוש מצטט מקונטרסי תשובות לר' שם טוב לארמה מפאס בדין אנוסים. ר' שם טוב לארמה היה ממגורשי פורטוגל.
שורה של חכמים בדור הראשון של המגורשים הם ראשונים לשושלות של רבני מרוקו. שמות משפחותיהם חוזרים ומתנוצצים ומאירים את שמי התורה במרוקו ארבעה וחמישה דורות ויותר, בזה אחר זה. כגון: משפחות אבן דנאן, הצרפתי, עוזיאל, אלמושנינו, טולידאנו ובן עטר.
החל מן הדור השני הולכים ומתרבים החכמים הידועים בשמותיהם, תולדותיהם וחיבוריהם. החכמים הנודעים ביותר, שסמכותם פשטה מעבר לעירם, שכתבו חיבורים בהלכה ובפרשנות הם בעיקר חכמי קהילת פאס. הנודעים ביותר הם ר' יוסף אלמושנינו, ר' שמואל אבן דנאן ור' שאול סירירו.

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן