חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלד'אהרי זכריה

מחכמי תימן במאה ה- 16

זכריה בן סעדיה בן יעקב אלד'אהרי - נחשב לגדולי חכמי תימן במאה ה-.16 בעיקבות מלחמת התורכים בתימן נאסר יחד עם בני קהילתו. בתקופת מאסרו כתב "ספר המוסר" שנכתב בצורת מקאמות, במליצה חרוזה ובשירים שקולים. הספר נחלק לארבעים וארבע מחברות. הספר הוא אוצר בלום של ידיעות על חיי היהודים בארצות המזרח בתקופתו. כמו כן כתב פירוש לתורה בשם "צידה לדרך". ר' זכריה הוא הראשון שהכניס את ענייני הקבלה לפרשנות התורה בתימן. היו לפניו חיבורי קבלה של ספרד ואחרים. כתב גם פירוש בהלכות שחיטה וספרי שירה.

מקור הערך: מעובד לפי "גדולי האחרונים" מאת נח עמינח ויוסף ניצן


הערות לערך:
שם המעיר: נחומי הרציון
הערה: ראוי להוסיף ש-אלד'אהרי חיבר את הפיוט/שיר הידוע "קריה יפהפייה"
מקור ההערה: הספר "ספרי תמה", שכתבו וערכו נעמי ואבנר בהט


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן