חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בבא קמא; בבא מציעא; בבא בתרא

שלוש מסכתות בסדר נזיקין בתלמוד.

שלוש הבבות נחשבות למסכת אחת, המחולקת לשלושה שערים:
בבא קמא = השער הראשון, בבא מציעא = השער האמצעי, ובבא בתרא = השער האחרון.
התוכן:
בבא קמא:
בבא מציעא:
בבא בתרא:שלוש מסכתות מסדר נזיקין בתלמוד. לפי דברי רבי יוסף: "כולה נזיקין חדא מסכת היא" (ב"ק ק"ב.; ע"ז ז'.), פירוש: שלוש הבבות הן מסכת אחת המחולקת לשלושה שערים:
בבא קמא = שער ראשון,
בבא מציעא = שער אמצעי,
ובבא בתרא = שער אחרון.

בבא קמא:
נזקין הנגרמים על ידי נכסי אדם ושלוחיו:
ארבעת אופני הנזק שבמקרא (שמות כ"א וכ"ב):
השור
והבור
והמבעה
וההבער (פרקים א'-ו'),

נזקין שגורם אותם האדם עצמו:
גנב
החובל בחבירו
גזלן (פרקים ז'-י').

שני הפרקים האחרונים:
"הגוזל עצים"
ו"הגוזל ומאכיל".

בבא מציעא:
כוללת הלכות אבדה ומציאה:
מה שייך למוצא, ומה חייב להשיב לבעליו בסימנים. שניים שמצאו אבידה (פרק א'-ב');

ארבעה שומרים:
שומר חנם,
שומר שכר,
שוכר
ושואל.

השולח יד בפיקדון (פרק ג);
אופן הקנין במעות,
הגבהה ומשיכה;
אונאה (ד);
רבית (ה);
בעל הבית ופועל (ו-ז');
השואל או מחליף בהמה,
השוכר בית,
המקבל שדה מחברו (ח-ט);
זמן תשלום פעולת שכיר ודין משכון (סוף ט);
שותפין בבית עליה וגינה (י).

בבא בתרא:
מתחילה במה שנסתיים בבבא מציעא: בעלי בתים השותפין בחצר;
חובת השכנים שלא להזיק בנכסיו (פרקים א -ב');
חזקה בבתים וקרקעות ומטלטלין;
היזק ראיה והיזק רשות (ג):
מה נכלל במכירת עיר, שדה, בית, חצר, בור, בית הבד, ספינה וכדומה (ד-ה);
ד' מדות במוכרין, וכל דיני מכירה (ה-ו-ז);
ירושה, אחים השותפין ודיני שכיב מרע (ח-ט');
שטרות (י).מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן