חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בחיי בן אשר

מפרש התורה. בסרגוסה שבספרד. מת בשנת 1340.

פירושו לתורה כולל ארבע גישות: א) דרך הפשט; ב) דרך המדרש, בו הרחיב לשון למען ישתמשו בו בשבתות; ג) דרך השכל, להורות כי תורתנו כלולה מכל החכמות; ד) דרך ה' - דרך הקבלה, ע"פ הרמב"ן "אשר הורה לנו את הדרך אשר נעלה בה ובדרך אמת הנחנו".

רבנו בחיי – מפרש התורה. חי בסרגוסה שבספרד ומת בשנת 1340. שם משפחתו חליאואה. היה תלמיד הרשב"א, כפי שנראה מפירושו בסוף פ' חקת, שם כתב, "מורי הרב הגדול רבנו שלמה נ"ר בפירוש ההגדות שחיבר".

מדרש רבנו בחיי על התורה
פירושו לתורה נקרא כמדרש, כי צורתו המדרשית עולה היא על דרך הפשט שבו.
בפירושו רצה לפרש בארבעה הדרכים שהתורה מתבארת בהם, כאשר יאמר בהקדמתו:
א) דרך הפשט אשר הבטיח כי ישמור עליה כאישון עינו, ובפרט את פירושי רש"י ורבנו חננאל.
ב) דרך המדרש אשר בו ירחיב לשון למען ישתמשו בו בשבתות להניח לבם מרגזם ועצבם.
ג) דרך השכל, להורות כי תורתנו בלולה מכל החכמות.
ד) דרך ה' דרך הקבלה ע"פ הרמב"ן "אשר הורה לנו את הדרך אשר נעלה בה ובדרך אמת הנחנו".

את הספר חיבר בשנת 1291, והוא נדפס ראשונה בנאפולי בשנת 1492, ונתוספו עליו כמה פירושים ובהם ספר "נפתולי" מר' נפתלי בר' אליעזר בענייני הקבלה (פירארא רצ"ו).

ספרים נוספים
כד הקמח, שישים דרשות על נושאים שונים בענייני מוסר בסדר א"ב (קושטא רע"ה).
שובע שמחות, פירוש על איוב (אמשטרדם תקכ"ח).
שולחן ארבע על הלכות סעודה ע"פ המוסר והקבלה (נדפס עם "כד הקמח").
לדעת רייפמאן הוא מחבר ספר האמונה והבטחון המיוחס לרמב"ן בטעות, והוא ע"ד הקבלה ובו כ"ו פרקים.
פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: הרב יהודה ן' חליאואה , מצאצאי רבנו בחיי , כותב על אחד מזקניו , רבי משה בר' יצחק חליאואה , שהיה מגאוני ספרד בתחילת המאה החמש עשרה ונודע בזכות פירושו למגילת אסתר , שהיה נכד של רבנו בחיי.
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: ד"ר אברהם שפיר
הערה: רבנו בַּחיָי BACHYA ולא BECHAYE .
לפי הפרופ' נחם אילן השם הוא קיצור של בחייא, כלומר בן חייא.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
שולחן של ארבע
כד הקמח
מדרש רבנו בחיי