חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בלהה; זלפה

שפחות שנשא יעקב. אינן נמנות בין האמהות שהן שרה רבקה רחל ולאה.

בלהה וזלפה – שתי שפחות שנשא יעקב, ואינן נמנות בין האמהות שרה רבקה רחל ולאה. רחל שהייתה עקרה, נתנה את שפחתה בלהה ליעקב לאשה, והיא ילדה את את דן ואת נפתלי. לאה נתנה ליעקב את שפחתה זלפה, שילדה לו את גד ואשר.

רמב"ן כתב כי בלדת השפחות בן נאמר "ותלד ליעקב בן", לציין כי יעקב רצה בהם וראם בנים. הם לא נקראו "בן האמה" אלא "בן יעקב" - כבני האמהות (פירושו לבראשית ל' ה').

בנוגע ליחוס השבטים היה הבדל בין בני השפחות לבני הגבירות. מה שנאמר בתורה:
וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו (בראשית ל"ה כ"ב),
פירשו חז"ל מתוך שבלבל משכבו של אביו מעלה עליו הכתוב כאלו שכבה.
ולמה בלבל וחלל יצועיו?
כשמתה רחל, נטל יעקב מטתו שהייתה נתונה תדיר באהל רחל, ונתנה באהל בלהה.
בא ראובן ותבע עלבון אמו:
אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי?!
לכך בלבל (שבת נ"ה.)
אמרו במדרש: אפשר שהוא עתיד להיות בין שישה השבטים העומדים בראש הר עיבל ואומרים "ארור שוכב עם אשת אביו" והוא עושה הדבר הזה? אלא עלבון אמו תבע (בראשית רבה פצ"ח ז'). ובכל זאת קנסו יעקב, לקח ממנו את הבכורה ואמר: "פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה" (בראשית מ"ט ד').

לדעת המדרש גם בלהה וזלפה היו בנות לבן (בראשית רבה פע"ד י"א).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן