חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

במדבר

החומש הרביעי מחמישה חומשי התורה. נקרא "במדבר" בגלל הפסוק הראשון הכולל את המילה "במדבר". הספר מתאר את קורות בני ישראל במדבר במשך 40 שנה.

במדבר - החומש הרביעי, על שם הפסוק הראשון: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני".
הראשונים היו קורין אותו ספר "וידבר" על שם המלה הראשונה;
בתלמוד נקרא חומש הפקודים (סוטה ל"ו: רש"י), משום שיש בו שני מפקדים של עם ישראל;
השבעים קורין לו והבולגטי על שם מספר הפקודים שנאמר בפרשה הראשונה.

לפי המסורה בחומש הזה 1,288 פסוקים;
158 פרשיות (92 פתוחות, 66 סתומות);
36 פרקים;
עשרה סדרים: במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח, חקת, בלק, פינחס, מטות, מסעי.

נושאי הספר:
פרקים א'-ד', מספר בני השבטים עם הלוים וסדר הדגלים.
ה', דיני סוטה.
ו', דיני נזיר.
ז'-ח', חנוכת המשכן ועבודת הלוים.
ט', קרבן פסח.
י', נסיעת העם עם הארון.
י"א, מן ושלו.
י"ב, עונש מרים שדיברה במשה.
י"ג -י"ד, המרגלים ועונשם.
ט"ו, מצוות ציצית.
ט"ז-י"ז, מרד קרח ועדתו.
י"ח, פדיון בכורים.
י"ט, פרה אדומה.
כ', מי מריבה ומות אהרן.
כ"א, נחש הנחושת ומלחמת סיחון.
כ"ב-כ"ד, בלק ובלעם.
כ"ה, המגפה וקנאת פינחס.
כ"ו, מספר בני ישראל אחרי המגפה.
כ"ז, משפט בנות צלפחד וסמיכת יהושע.
כ"ח-כ"ט, קורבנות.
ל', נדרים.
ל"א, מלחמת נקמה במדין.
ל"ב, תנאי בני ראובן, גד וחצי שבט מנשה עם משה.
ל"ג, מסעות בני ישראל במדבר.
ל"ד-ל"ו, גבולי ארץ ישראל, ראשי המטות לחלוקת הארץ, ערי מקלט.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן