חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בן הדד

שם של שלושה ממלכי ארם, ונקראים על שם אליל ארצם, כמו בן אלהים.

בן הדד - שם של שלושה מלכי ארם, הנקראים על שם אליל ארצם כמו בן אלהים:
1) בן טברימון בן חזיון שישב בדמשק. בעשא מלך ישראל כרת עמו ברית שיעזור לו במלחמתו עם אסא מלך יהודה או שלא יהיה לו לשטן על בדרכו. כאשר עלה בעשא על יהודה ובנה את מבצר הרמה בגבול, למנוע מעבר ליהודה, לקח אסא מלך יהודה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית ה' ובאוצרות המלך ושלחם לבן הדד להפר הברית בינו ובין בעשא. בן הדד יצא למלחמה על ישראל, ובעשא הוכרח לשוב לארצו וחדל מבנות הרמה (מ"א ט"ו י"ז-כ"ב).

2) בנו נקרא בן הדד, ופעמים רבות יצא למלחמה נגד אחאב מלך ישראל. כאשר נוצח, ריחם עליו אחאב והתהלך עמו כאח ורע. בן הדד לא זכר חסדו, וכאשר שב ונלחם עם אחאב ציווה לשר הרכב: "לא תלחמו את קטן ואת גדול כי אם את מלך ישראל לבדו". אחד מהם ירה בקשת והמיתו (שם כ"ב ל"ד).

אחרי מות אחאב רצה בן הדד לצאת למלחמה נגד ירבעם, אולם אלישע הנביא הפר עצתו
(מ"ב ו' ח'). בן הדד כיבד את אלישע הנביא והאמין בנפלאותיו, וכאשר חלה שלח אליו את שר צבאו חזאל לשאול ממנו אם יחיה מחליו. התשובה שקיבל הייתה:
"אמר לו חיה תחייה והראני ה' כי מות ימות" (מ"ב ח' י').
3) בן הדד בן חזאל אשר הכהו יהואש מלך ישראל שלוש פעמים, ולקח ממנו את הערים שלקח מיהואחז אביו במלחמה (מ"ב י"ג כ"ה).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן