חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בן נפתלי משה

מבעלי המסורה; 940-890 כנראה בטבריה. סופר מומחה שכתב תנ"ך עם הנקודות והטעמים בדיוק רב.

משה בן נפתלי - מבעלי המסורה; חי בין השנים 940-890 וכנראה היה ישיבתו בטבריה. היה בן דורו ובעל פלוגתיה של אהרן בן משה בן-אשר. בן נפתלי היה סופר מומחה, כתב תנ"ך עם הנקודות והטעמים בדיוק רב. כתב היד אינו קיים, אך החלוקים שביניהם נודעו לנו מדברי המדקדקים דוד קמחי נורצי (מנחת ש"י) ועוד מדקדקים בימי הביניים, החלוקים נדפסו במסורת התנכי"ם. במסורה הגדולה של גינצבורג יש רשימה מפורטת במספר 875 חלוקים, וברובם יש חילוק רק במתג או געיא, ובחלק קטן יש חילוק בדגש ורפה, נקודות וטעמים, כמו:

1)
בנקודות יִששּכָר לדעת בן אשר, יִששכָר לדעת בן נפתלי.

2) הדגש בתי"ו במלת "בָּתִּים" שיש בה שתי נגינות בדברים ו' י"א; דהי"א כ"ח י"א לדעת בן אשר, וגם בשמות י"ב ז'; דהי"ב ל"ד י"א לדעת בן נפתלי.

3) הפעל גרש
כשיש לו אותיות אחרות בסוף והשי"ן בסג"ל, הרי"ש בחטף פת"ח כמו וִיַגְרֲשֵׁהוּ (תהילים ל"ד א') לדעת בן אשר, ולא בשוא תחת הרי"ש כדעת בן נפתלי.

4) האות הראשונה בי"ת או למ"ד קודם המלה המתחלת ביו"ד בחיר"ק הוא בשוא כמו בְּיִשרָאֵל לישראל לדעת בן אשר. ולדעת בן נפתלי נחסר השוא בתחילתו ובמקומו יבוא החירי"ק אשר נחסר מהיו"ד ונקרא בִיִשרָאֵל לִיִשרָאֵל.

5) חלוקים בכמה מקומות בנקודות בגד-כפת.

6) חלוקים בנוסחאות, כמו לבן אשר ישֵׁנָה (מ"א ג' כ') ולבן נפתלי יְשֵׁינָה. לבן אשר זרעך (ישעיה ל' כ"ג) ולבן נפתלי ארצך, לבן אשר תהיה שממה (יחזקאל י"ד ט"ז) ולבן נפתלי שממה תהיה.

7) שלהבתיה (שה"ש ו' ו') לדעת בן אשר היא מלה אחת וה' רפה, ולדעת בן נפתלי הן שתי מלות וה' מפיק.

ר' אליהו בחור ב"מסורת המסורת" אמר כי מחלוקת בן אשר ובן נפתלי היא המחלוקת הישנה שבין מדנחאי ומערבאי, מדנחאי כבן נפתלי ומערבאי כבן אשר. אבל באמת יש יוצאים מן הכלל, כמו ישנה במ"א ג' כ' אשר בני מדנחאי מסכימים עם בן אשר. כמעט בכל מקום אנו פוסקים כמו בן אשר. יוצא מן הכלל הוא בִיקֵרוֹתֶיךָ (תהילים מ"ה י'), לִיקִהַת (משלי ל' י"ז) שהוא כדעת בן נפתלי.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן