חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בנימין מטודלה

נוסע מפורסם במאה הי"ב.

לא ידוע מה הייתה מטרת נסיעתו. ר' בנימין מתאר בספרו את מסעותיו. הספר הקטן הזה חשוב לחוקרי תולדות ישראל לתפוצותיהם, כי נזכרו בו כשלוש מאות מקומות וערים, וגם לחקר התרבות והמסחר בזמן ההוא. ר' בנימין מספר על נסיעתו באירופה, אסיה ואפריקה, מדווח על מסורות, קהילות, ישיבות, מספר היהודים בכל מקום שעבר שם והמלאכות שעסקו בהן.

בנימין מטודלה - נוסע מפורסם במאה ה- 12. שם אביו ר' יונה מארץ נבארה בספרד. מלבד הידיעות אודותיו בספר מסעותיו לא נודע ממנו דבר. בהקדמת חיבורו שכתב המעתיק ספרו או העורך את כתביו נאמר כי ר' בנימין יצא מן דוטילה (טולידא) ונסע בארצות רבות, ובכל מקום שבא כתב לזכרון את החדשות שראה או שמע מאנשי אמת. רשימות מסעותיו הביא עמו לקשטיליא בשנת תתקל"ג (1173). בעל ההקדמה מעיד עליו שהיה איש מבין ומשכיל ובעל תורה, ואחר בדיקה נמצאו דבריו מתוקנים כי היה איש אמת.

תחילת נסיעתו הייתה בערך בשנת 1160. מרדכי אדלר הוכיח כי ר' בנימין היה ברומא בין השנים 1165-1167 בזמן האפיפיור אלכסנדר (השלישי).

כנראה שר' בנימין מת מיד בשובו לארצו, כי לא הספיק לערוך את ספר מסעותיו, ודבריו נערכו ע"י אחר. ייתכן שהעורך השמיט דברים שלא מצא בהן חפץ, או שקיצר והשמיט שמות האנשים, כי רק שמו של אברהם החסיד שמסר לו איזה ידיעות בירושלים נזכר בספר. בכתב יד של ר' יצחק ישראל מפיסא המעתיק בשנת קפ"ט (1429), אשר השתמש בו אדלר בהוצאהו משנת 1907, נאמר בסופו:
"כפי הנראה זה ספר ר' בנימין אינו השלמתו הנה, אבל אני לא מצאתי ממנו יותר מעתק".
מטרת ר' בנימין וסדר נסיעתו
ר' בנימין אינו מזכיר מה הייתה מטרתו בנסיעתו; יש משערים כי היה סוחר-נוסע, ואולי הלך בתור שד"ר מארץ ישראל. ואולי היה נוסע ללא מטרה כמו ר' בנימין השני ור"י אבן ספיר.

סיפור נסיעתו מתחיל במילם אלה: "אני, רבי בנימין בר' יונה ז"ל יצאתי תחילה מעיר שרקוסטא" וכו'. משם נסע לדרום צרפת (פרובינצא), איטליה, יון, ואיי ליבאנט, טורקיה, סוריה, ארץ ישראל, ארם נהרים עד בגדד שהיה שם ריש גלותא וישיבות גדולות לתורה וחכמה. גם היה בפרס, טיבט, הודו, סין, עדן, תימן, אביסיניא, מצרים - שם התעכב זמן רב - ומשם נסע לאיי סיציליה, איטליה וספרד.
בסוף ספרו מדבר על היהודים מארצות אשכנז, רוסיה, סלאוואניה ופראג, ונראה שכל אלה הם דברים ששמע, והוא מסיים בעיר פאריס על נהר סינה. הוא משבח מאוד את הקהילה ות"ח אשר שם שאין כמותם בכל הארץ, עוסקים בתורה יומם ולילה, והם בעלי אכסניה לכל עובר ושב ואחים ורעים עם כל אחיהם היהודים.
יש בסיפורו גם תוספות מאוחרות ע"י המעתיקים כמו בין שמות המקומות משתראן-אשתרון בורק נאמר:
"וכל ישראל מפוזרים כולם בכל ארץ וארץ וכל מי שיבטל שלא יתקבץ ישראל אינו רואה סימן טוב ולא יחיה עם ישראל" וכו', עד "וכל אלו המדינות בארץ אלימנייא (אשכנז) שזכרנו ויש עוד".
תועלת הספר
הספר הקטן הזה חשוב מאוד באיכותו וייחוסו לתולדות ישראל לחוקרי גלילות הארץ, כי נזכרו בו כשלוש מאות מקומות וערים. הוא חשוב גם לדורשי קורות התרבות והמסחר בזמן ההוא. ר' בנימין מספר בלשון יפה ונעימה את סדר נסיעתו באירופה אסיה ואפריקה. מדווח על אגדות ומסורות, ענייני קהילות, ישיבות, מספר היהודים בכל מקום שעבר שם, המלאכות שהיו עוסקים בהן ומסחריהם, מצב המדיני של המקומות. מוסר על קראים ושומרונים, ובייחוד על משיח השקר דוד אלרואי. בדרך אגב ניתן ללמוד על שמות מקומות בכה"ק והתלמוד, כמו פתורה על נהר פרת שהיא בליץ.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן