חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת ברכות

המסכת הראשונה בסדר זרעים ובש"ס כולו. עוסקת בדיני ברכות.

ברכות - המסכת הראשונה של סדר זרעים ושל כל הש"ס. עוסקת בענייני ברכות.
רבי מסדר המשנה התחיל במסכת ברכות, מפני שהחובה הראשונה של היהודי הוא לברך ולהודות. התחיל ב"מאימתי קורין את שמע בערבית", כי קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים.
רמב"ם בהקדמתו לזרעים אומר:
התחיל במסכת ברכות.
והטעם שהצריכהו להתחיל בה, שהרופא הבקי, כשירצה לשמור בריאות הבריא, על תכונתה שהיא עומדת עליו, יקדים תיקון המזון בתחילת רפואותיו. ועל כן ראה החכם הזה להתחיל בברכות, שכל מי שאוכל, אין לו רשות לאכול עד שיברך, וראה לסדר בתחילת דבריו ברכות, כדי לתקן המזון תיקון שיש לו עניין. אחר כך ראה לתקן דבריו, כדי שלא יהיה חסר בעניין מן העניינים, ולפיכך דיבר על כלל הברכות שאדם חייב בהם, על המזונות ועל המצות. ואין לך מצווה שאדם חייב בה בכל יום, אלא קריאת שמע בלבד. ואין נכון לדבר בברכות ק"ש, קודם שידבר על ק"ש עצמה, לפיכך התחיל מאימתי קורין את שמע, וכל מה שנתחבר אליו, ואחר כך חזר לעניין הסדר, והוא לדבר במצות זרע הארץ..
הפרק הראשון של המסכת עוסק בזמן ק"ש ערבית ושחרית, ודרך קריאתה בשכיבה או בעמידה. בפרק דיני ברכות ק"ש בשחר ובערב, וקריאת פרשת יציאת מצרים בלילות.
הפרק השני, בדיני כוונת ק"ש;
הפרק השלישי, בדיני הפטורים מק"ש וטהרת הגוף;
הפרק הרביעי, זמן תפלת השחר, הערב ומוסף. שאר ענייני התפילה ועמידה בתפילה לכוון ירושלים;
הפרק החמישי, בכוונת התפילה ומה שנכלל בתפילת העמידה, ותנאי שליח הצבור;
הפרק הששי, בברכות ההנאה ובקדימת הברכות;
הפרק השביעי, מי חייב בזימון וכיצד מזמנים;
הפרק השמיני, דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה;
הפרק התשיעי, בברכות הודאה.
סיום המסכת עוסק בקדושת הר הבית, בחותמי ברכות שבמקדש, שאילת שלום בשם.

בסדר זרעים נמצא תלמוד בבלי רק על מסכת ברכות. חלק גדול ממסכת ברכות כולל דברי אגדה, משלים, עצות בדרך ארץ ושמירת הגוף. בעניני ההלכה אין בה שיטות עמוקות ומסובכות, ולכן החלו את הלימוד במסכת זו.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן