חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברלינר אברהם

חוקר בספרות ישראל, מורה ומחבר. 1833- 1915

למד באוניברסיטה בלייפציג וקיבל תואר ד"ר לפילוסופיה, שמש כמורה בחברה ש"ס ות"ת, בשנת 1873 נתמנה למורה בתולדות ישראל בסמינר שיסד הרב הילדסהיימר בברלין. עשה לו שם כאחד הגדולים בספרות ישראל בספרים שחבר בעברית וגרמנית ומאמרים רבים. עסק בחקירת התרבות וההיסטוריה של היהודים בימי הבינים, תולדות הפייטנים וחקר הביבליוגרפיה. הוציא לאור מהדורה ביקורתית של פירוש רש"י לתורה. בברלין היה ממיסדי העדה האורתודוקסית ונלחם נגד הרפורמה.

an>אברהם ברלינר - מורה ומחבר. מצאצאי ר' ישעיה ברלין-פיק; נולד י"ג אייר תקצ"ג (1833) בעיר אבערזיצקא במחוז פוזנא. למד באוניברסיטה בלייפציג וקבל תואר "דוקטור לפילוסופיה". היה מורה בעיר ארנסוואלד בחברה ש"ס ות"ת.
בשנת 1873 נתמנה למורה בתולדות ישראל בסמינר שיסד הרב הילדסהיימר בברלין. ברלינר התפרסם בזכות עבודותיו בספרות ישראל ומאמרים שחיבר. ערך כתב את "מאגאזין פיר יידישע געשיכטע אוגד לימעדאטור" במשך שנתיים (1877-1875). הוציא עם חברו דוד הופמן כתב עת "מאגאזין פיר די וויסענשאפט דעם יודענטהומס" בשנות 1893-1876.

בשנת 1885 נעשה ראש חברת "מקיצי נרדמים", שנוסדה מחדש. עסק בחקירת התרבות והיסטוריה של היהודים בימי הבינים תולדות הפייטנים וחקר הביבליוגרפיה.
נפטר בשנת 1915.

ספריו:
פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:
רש"י על התורה עם באור והערות "זכור לאברהם" עפ"י כ"י ודפוסים ישנים (1866) ונדפס ממנו מהדורא תנינא עם הוספות תיקונים והקדמה (פראנקפורט דמיין 1905);
הוצאת "יסוד עולם" לר' משה זכות (אלטונא 1874 עם פתח דבר בלשון אשכנז, והיא הדרמה הראשונה בספרות ישראל; "אויס דעם לעבען דער דייטשען יודן אים מיטטעלאלטער" (ברלין 1900( אשר תרגם לעברית יא"ב (י"א בערנפעלד) בשם "חיי היהודים באשכנז בימי הבינים" (הצאת אחיאסף ווארשא 1900);
"געשיכטע דר יודען אין ראם" (פראנקפורט דמיין 1893);
"מסורה צום תרגום אנקלוס (לייפציג 1877), נוסחת התרגום מדפומ סבייוניטה ועם מבוא באשכנזית (ברלין 1884).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: האם יש אפשרות לברר אם היתה לד"ר אברהם ברלינר בת בשם אדלה שנרצחה באוושויץ ב1943 ? כי אם כן, אז הוא היה הסבא רבה שלי.
רותי ילקינג חיפה 048341247
adarut@yahoo.com


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן