חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבולעפיא, מאיר בן טודרוס הלוי, רמ"ה

תלמודי ומקובל, בעיר בורגוס בספרד. נולד בשנת 1180 לערך, 1245.

כאוהב נאמן לקבלה אחז בשיטה ידועה בחקירה האלקית ודרכה חתר לבאר את מאמרי התלמוד בשלמות האל ומדותיו. את האגדות הבין כפשוטן. כתב מכתבים לחכמי לוניל בהם שפך בוז על הרמב"ם על דבריו בספר "המדע" בעניין עוה"ב ותחית המתים, והרב אהרן בן משולם ענהו קשות על שפגע בכבוד המימוני.

אבולעפיא מאיר - רמ"ה - תלמודי ומקובל, נולד בעיר בורגוס בספרד סביב שנת 1180 ונפטר בשנת 1245 (1244 לדעת ספר יוחסין). ביחד עם אביו בא לטולידו ושם יסד ישיבה והעמיד תלמידים הרבה. אחרי מות אביו בשנת 1225 כבדוהו אנשי העיר בשם "נשיא" כשם אשר קראו את אביו. ולדעת הריב"ש (שו"ת סי' רע"א) גם יהודי אשכנז הכירו נשיאותו.

נאמן היה לשיטת הקבלה, ולא הלך בדרך החוקרים בני דורו. אחז בשיטה ידועה בחקירה האלקית, ובדרכה חתר לבאר את מאמרי התלמוד בשלמות האל ומדותיו. את האגדות העטופות במעטפה מליצית הבין כפשוטן. כתב מכתבים לחכמי לוניל בהם שפך בוז על הרמב"ם על דבריו בספר "המדע" בעניין עוה"ב ותחית המתים, והרב אהרן בן משולם ענה לו קשות על שפגע בכבוד המימוני. אבולפיה לא חדל מלדבר סרה ברמב"ם, והריץ מכתבים בעניין זה לחכמי צרפת הדרומית, אבל לא הצליח להטות את החכמים האלה אחריו.

הרמ"ה היה בן דורו של הרשב"א (שו"ת מהרי"ק שורש ק"ב) ותלמיד חבר של הרמב"ן, יש הסוברים שהיה בן אחותו. היה תלמידו של ר' יחיאל מפריס ותלמידו של ר' יצחק מוינא בעל "אור זרוע".

מספריו:
א) ספר פריטי פריטין, חדושים על כל התלמוד, (החיד"א כותב שנמצאו אצלו פריטי הרמ"ה על אבות והוריות כתובים על קלף ישן, וכתוב בהם שחברם באייר וסיון שנת ד"א תתקס"ו וקראם פריטי הוריות ופריטי אבות). לדעת אזולאי ומהר"ם ן' זרח בהקדמתו לספר "צידה לדרך" כתב הרמ"ה את הספר פריטי פריטין בשתי מהדורות, ארוכה וקצרה.
ב) "[מסורת] סיג לתורה", בדיני כתיבת ס"ת כהלכתה במלאות וחסרות (דפוס פירניצו 1175; ברלין 1761).
ג) "יד רמה", חדושים על מסכתות ב"ב וסנהדרין ב' חלקית (שאלוניקי 1790-1798).
ד) שו"ת: והם חלק ב' מספר "אור צדיקים" (שאלוניקי 1799).
ה) מכתבים לחכמי לוניל (הוצאת בריל פריז 1871)
ו) גינת ביתן על ספר בראשית ע"פ קבלה עם פירוש רבינו יצחק בר טודרוס ופירוש שם טוב בן אברהם (כ"י בפפד"מ, ונמצא גם כן באוצר ספרי דוד אופנהיים)
ז) ספר "לפני ולפנים" על קבלה (מובא בפירוש הר"ם בוטריל על ספר יצירה). מאמר גדול מספר זה יצא לאור עם תרגום לרומית ע"י ריטאנגעל אמשטרדם 1662.
ח) שושן סודות על קבלה ומובא בשל"ה ע"ג. אמשטרדם תנ"ח).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: א. בולבין
הערה: החיד"א בשה"ג מ"ג מ', אות י"ב כ', דהוא חבירו של הרמב"ן, והשמיט שהיה תלמיד חבר.
מקור ההערה: שם הגדולים, מערכת גדולים, מערכת מ', אות י"ב,


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן