חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קניין אגב

אחד מדרכי הקנין בהם קונים מטלטלים אגב קרקע.

קניין אגב - אחד מדרכי הקנין. בקניין אגב קונים מטלטלין אגב קניית קרקע.

אם שלם כסף עבור המטלטלין, דבר תורה מעות קונות (ב"מ מ"ו:). ואין צריכים קנין נוסף.

מדרבנן אין מטלטלים נקנים במעות (שם מ"ו:), אבל יכולים להקנות מטלטלים "אגב קרקע", לאמר: כאשר הקנה קרקע בכסף או בשטר וחזקה, אגב הקרקע הזה מקנה גם מטלטלים.
אמרו חכמי המשנה: נכסים שאין להם אחריות (=מטלטלים), נקנים עם נכסים שיש להם אחריות (=קרקע), בכסף, בשטר ובחזקה (קדושין כ"ו.). לאמר, אם מכר מטלטלים עם הקרקע, כיוון שקנה הלוקח את הקרקע באחד מדרכי הקנינים, נקנו המטלטלים עמה (רש"י שם).
זהו "קנין אגב".

אין צורך שיהיו המטלטלים צבורים על הקרקע בעת הקנין (שם כ"ז.). אבל צריך לאמר בפיו "אגב וקני" (שם): שיאמר לו קני קרקע וקני מטלטלים אגב הקרקע (רש"י שם).

אין קצבה לגודל הקרקע, ואפילו קרקע כל שהוא קונים אגביו מטלטלים הרבה (פאה ג' ו').

הקרקע שיש להקנות אגבה, יכולה להיות גם קרקע סימלית: מקום בבית הכנסת, אפילו אם רק מושאל ומושכר לו (ב"מ י"א: תוס' ד"ה מקומו).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן