חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אדרכתא

שטר שב"ד כותבים למלווה לפרוע חובו מנכסי לווה.

אדרכתא - שטר שבית הדין כותבים למלווה כדי שיוכל לפרוע את חובו מנכסי לווה.

המוציא על חברו שטר חוב מקוים, מחייבין את הלווה לפורעו;
לא פרע - קורעין ב"ד את שטר החוב שביד המלווה, וכותבין למלווה במקומו אדרכתא על נכסי הלווה ומכריזין, ואחר ההכרזה שמין נכסי הלווה ונותנין למלווה;

בחתימת העדים על האדרכתא מיד זכה הלווה בשדה לדעת אביי. לדעת רבא לא זכה עד שישלמו ימי ההכרזה על האדרכתא. והלכה כרבא (רמב"ם מלוה ולוה פכ"ב א'-י"ג; ש"ע ח"מ סי' צ"ט, ק', ק"ט).

נוסח האדרכתא מספר העטור (אות שי"ן):
"במותב תלתא כחדא הוינא, ואפיק פלוני בן פלוני שטרא טרפא דיליה על פלוני בן פלוני, ביומא פלן בכך וכך זוזי, ואשרנוהי וקיימנוהי וקבענא ליה זימנא ולא פרע ליה. וקרענא ליה לההוא טרפא, וכתבנא ליה הדין כתבא דמתקריא אדרכתא, וליחות ולדרך בההוא ארעא דזבינא ליה מפלוני בן פלוני, וליתי וליחזק וליכל פירי דההיא ארעא עד דליפרע ליה הדין זוזי דהוה ליה על פלוני בן פלוני, ואינש לא ימחי בידיה. ומאי דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא ביום פלוני וכו' במתא פלונית".


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן