חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אהלה ואהליבה

כינוי: אהלה - כינוי לממלכת שומרון היא אפרים. אהליבה - למלכות יהודה. יחזקאל מתאר את שתי המלכויות שבגדו בה' וסמכו על עמים זרים.

אהלה ואהליבה - שם כינוי: אהלה הגדולה, לממלכת שומרון היא אפרים, שהוא ראש לעשרת השבטים. ואהליבה הקטנה למלכות יהודה.

שומרון תקרא בשם אהלה = אוהל לה, כלומר האוהל הוא שלה, שבגדה בה' ועשתה לה אוהל בפני עצמה, לעגלי ירבעם ובית הבעל לאחאב ואין לה' חלק בו.

יהודה תקרא בשם אהליבה = אהלי בה, והוא בית מקדש ה' בירושלים.

הנביא יחזקאל (פרשה כ"ג) מתאר אותן בדמות שתי אחיות בנות אם אחת = ושתיהן זנו מאחרי ה' ויבטחו בעזרת העמים הקרובים.
אהלה עגבה על מאהביה אשור ומצרים,
ואהליבה זנתה כמו כן עם בני אשור, בני כשדים ובבל.

דרך אחת הייתה לשתיהן, להתגעל בתועבות גילולי שאר העמים, ועוד גדלה חטאת אהליבה כי "טמאו את מקדשי ביום ההוא ואת שבתותי חללו... והנה כה עשו בתוך ביתי". ולכן ניבא הנביא כי ישפטו אותן במשפט נואפות ותהינה לזעוה ולבוז בידי שונאיהן.

בסדר קינות לתשעה באב, השיר "שומרון קול תתן" הוא שיחה בין אהלה ואהליבה אחר גלותן. כל אחת מתאוננת כי שברה גדול משל חברתה.
אהלה תאמר:
"לא לך אהליבה חשוב עניך כעניי!
התמשילי חליך לשברי וחליי?
...שנותיך ארכו ולא ארכו שני".
אך אהליבה משיבה:
"נדדת את אחת, ורבות נדדתי".


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: נתנאל
הערה: יש להוסיף את הפיוט הידוע והמפורסם "אל נורא עלילה" לרבי משה אבן עזרא הנאמר בפתח תפילת הנעילה בכל קהילות הספרדים ועדות המזרח.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן