חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אהרן הלוי , הרא"ה

מגדולי חכמי התורה בספרד במאה ה- 13.

תלמיד מובהק של הרמב"ן וקבל גם מאחיו ר' פינחס. הריטב"א היה תלמידו ובר פלוגתא שלו. בשנת 1285 היה רב בעיר סרקוסטה. הרא"ה חבר חידושים על התלמוד ועל האלפסי. חבורו החשוב הוא "בדק הבית", השגות לספר "תורת הבית" להרשב"א.

אהרן הלוי - הרא"ה - פוסק ובעל השגות, מזרע נשיאים; בן יוסף בן בנבנשתי בן יוסף בן יצחק בן זרחיה בעל המאור. נולד בספרד באמצע המאה ה-13 ומת בשנת 1303. היה תלמיד מובהק של הרמב"ן ולמד תורה גם מאחיו הקשיש ר' פינחס. הריטב"א היה תלמידו ובר פלוגתא שלו.

בשנת 1285 היה רב בעיר סרגוסה (Saragossa) ובעצתו הסכימו ראשי הקהל לתקן שיש רשות ביד לוקח קרקע להכריז עליה ע"י שלוחי הצבור בשלושה בתי כנסיות של העיר ההיא ארבע שבתות רצופות, שכל מי שיש לו איזה ערעור או תביעה שיבוא ויודיע לראשי הקהל או בי"ד. ובי"ד נותנים ללוקח שטר ראיה מן ההכרזה, ומי שתובע אח"כ אבד זכותו. הריב"ש (שו"ת סי' ש"צ) מביא תקנה זאת בשם הרא"ה ואומר עליו שהוא רב מובהק. סביב שנת 1291 היה הרא"ה בטולדו.

הרא"ה חיבר חידושים על התלמוד, מהם נדפסו על מסכת כתובות וביצה. חיבר פירוש על האלפסי, מהם הגיע לידינו הפירוש למסכת ברכות ותענית. חיבורו החשוב הוא הספר "בדק הבית", השגות על הספר "תורת הבית" להרשב"א.

בהקדמתו הקטנה אמר:
"כבר נהגו חכמי הדורות מימים קדמונים לעשות חבורים... וגם מהם נהגו להשיב עמהם כפי אשר יראה להם להוציא הדברים לאמתן, שאין משוא פנים בדברי אלוהים חיים יתעלה. והנה בא לידי חיבור לחכם אחד מחכמי הדור ובו דברים שלא כדעתי, וראיתי לכתוב אותם ולחוות דעי כדי שיתבררו ויתלבנו הדברים ויזכו הרואים, והחכם יבור לעצמו".

הרשב"א ענה להשגות אלה, בספר "משמרת הבית". תחילה פורסם הספר בעילום שם, אבל רשב"א גילה בתשובותיו (חלק א סימן רס"א) כי הוא המחבר של הספר.

סופרים אחדים מייחסים להרא"ה בטעות את "ספר החנוך" לר' אהרן הלוי מברצלונה. קביעה זו אינה נכונה, כי פעמים סותרים דברי "ספר החנוך" את הספר "בדק הבית". ר"י תא-שמע (עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים 2004) מצטט מדברי הרא"ה בו הוא מייחס במפורש את ספר החינוך לאחיו ר' פינחס הלוי.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: ד"ר שמעון שלנגר
הערה: ר' ישראל תא-שמע ז"ל במחקריו על הספרות התורנית הספרדית בימי הבינים מוכיח כי מחברו של ספר החינוך הוא ר' פנחס הלוי, אחיו הבוגר של הרא"ה, שהיה גם מורו. על המחבר ידוע מעט מאד. מבחינה דידקטית, הספר הוא ספר חינוך לבני הנעורים, והיה מיועד לבנו של ר' פנחס, ששמו היה יהושע.


מקור ההערה: תא-שמע:עיונים בספרות הרבנית בימי הבינים.2004


שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: למר שמעון שלנגר

אף אני קראתי ועיינתי בכתבי תא שמע ע"ה וראיתי את מה שאמרת אתה , אולם מחברו של ספר החינוך עדיין בעילום שם כיוון שהרב דוד מצגר (אחיו של הרב הראשי יונה מצגר) הוכיח בהקדמת מנחת החינוך שכתב רבי יוסף באב"ד מטרנופול כפירוש לספר החינוך , שהמחבר מביא דבר מפי הרשב"א כרבו. אם רבי פנחס היה מבוגר מהרא"ה , שהיה בן דורו של הרשב"א ובר פלוגתא שלו , אז אין זה יכול להיות שיביא ממנו חידוש כרבו. לדעתי , הגיוני שבן משפחת הלוי מצאצאי הרז"ה אכן כתב את ספר החינוך , והשערותיי הם על אח שלישי של ר' פנחס ור' אהרן , רבי בנבשתי , או אולי אפילו על בנו של רבי פנחס , רבי יצחק (נפטר 1293) תלמיד הרמב"ן והרשב"א. ואולי אפילו מדובר בבנו של הרא"ה , שקרא לרשב"א 'מורי ורבי' מתוך כבוד. בן זה אולי הוציא מזרעו את בני משפחת עפשטיין המסועפת המיוחסת לרא"ה.
מקור ההערה: מחקר


שם המעיר: שמעון האיתן
הערה: במקור האחרון בו נגע בכך תא-שמע ז"ל, ה"ה ספרו 'כנסת מחקרים' חלק ב', הוא משיב לדבריו של מצגר ודוחה נמרצות את ראיותיו.
מקור ההערה: כנסת מחקרים חלק ב'.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן