חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אויל מרודך

בן נבוכדנצר ומלך השני למלכות בבל החדשה, מלך בשנת ג"א שס"ד (=396 לפסה"נ). הוא הוציא את יהויכין מלך יהודה מבית הסוהר והוא היה סמוך לשולחנו.

אויל מרודך - בן נבוכדנצר ומלך השני למלכות בבל החדשה, מלך בשנת ג"א שס"ד (=396 לפסה"נ). שמו באשורית הוא אמיל מרדוך או אויל מרדוך שפירשו "איש או עבד של אליל מרודך. בבל העמידה שלושה מלכים:
נבוכדנצר
ואויל מרדך
ובלשצר
(ב"ר פמ"ד י"ח).

ודרשו:
והכרתי לבבל שם ושאר נין ונכד,
שם
זה נבוכדנצר
ושאר זה אויל מרדך,
נין זה בלשצר
ונכד זו ושתי (אסתר רבה פ"א).

עת עלות אויל מרדך למלוכה הייתה בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה אשר נשאו מבית הכלא וידבר אתו טובות ויתן לו ארוחתו משולחן המלך ויעלהו למעלה מכסא המלכים האחרים שהיו אתו בבבל (סוף מלכים ב' וסוף ירמיה). בסיפור בירמיה נאמר בשנים עשר חודש בכ"ה לחודש, ובמלכים נאמר בכ"ז בו:
"מת"ל בכ"ה ומת"ל בכ"ז? אלא בכ"ה מת שטנו נבוכדנצר ונקבר. בכ"ז הוציאו אויל מרדוך מקברו וגררו בשביל לבטל גזרותיו וכו', ובכ"ז הוציאו ליהויכין" (סדר עולם רבה פכ"ח).

בתרגום שני לאסתר פ"א נאמר:
"מה עביד אויל מרדך בההיא שעתא? על לבי גנזי מלכא ואפיק מתמן שלשליא דפרזלא וכו' ונגר יתיה מקבריה וכו'.

במדרש אמרו, שכל אותן שבע שנים שעברו על נבוכדנצר (בעת שהשתגע ונטרד מן העולם) נטלו את אויל מרדך והמליכהו תחתיו, וכיון שחזר נבוכדנצר נטלו וחבשו בבית האסורים, וכל מי שהוא נכנס בבית האסורים בימיו לא היה יוצא משם לעולם. כיון שמת חזרו אל אויל מרדך להמליכו וכו' (ויקרא רבה פי"ח ב'). וישערו כי ביושבו בבית הכלא התרועע עם יהויכן שישב גם כן שם ונעשו אוהבים, ולכן גדלו אויל מרדך כאשר ישב על כסא המלוכה.

אויל מרדך נהרג בידי נריגליסר בעל אחותו שירש כסא מלכותו. יש אומרים שמלך שנה אחת או שתי שנים ויוסיפוס מביא נ"ב בשם בירוסי הכשדי שמלך שתי שנים, אולם בקדמוניות (ח"א 10.11) יאמר שמלך י"ח שנים. וחז"ל יאמרו כי מלך כ"ג שנים (סדר עולם פכ"ח; מגילה י"א:) וכן הוא בלקח טוב על אסתר (עמ' 86).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן