חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אזהרות

פיוט המונה את תרי"ג המצוות. אזהרות אומרים בחג השבועות בעת התפילה.

פורטל המצוות – תיאור מפורט של השיטות במניין המצוות, חלוקתן, ספרי המצוות וספרי האזהרות. לכניסה לפורטל לחץ כאן

אזהרות - כינוי לפיוט מחורז המונה את תרי"ג המצוות. בתפילת חג השבועות אומרים פיוטים אלה. שונים ורבים הם סדרי האזהרות שיסדו הראשונים והאחרונים לפי מנהג המדינות והקהילות בכל תפוצות ישראל.

מניין המצוות שה"אזהרות" מבוסס עליהן הוא תרי"ג, מספר הלקוח מדברי רבי שמלאי במסכת מכות, דף כג,ב, המונה תרי"ג מצוות בתורה. פירוט המצוות מבוסס בדרך כלל על מנין המצוות של הלכות גדולות, ומשם לקחו גם את מליצת הסיום:
"אז שש מאות ושש עשרה מצוות מפורשות שקיבלו ישראל על הר סיני, פירוש עונשן ומתן שכרן".

הרמב"ם, בספר המצוות, חולק על מניין המצוות של הלכות גדולות, ומחליף חלק מן המצוות שמנה בעל הלכות גדולות במצוות אחרות. גם רמב"ן מונה את המצוות, והוא חולק על רמב"ם במספר מצוות. סיכום שיטתו של רמב"ן מצוי בנספח לספר המצוות של הרמב"ם. ספר המצוות של הרמב"ם

ביקורת רמב"ם על מניין המצוות ב"אזהרות":
וכן כל מה ששמעתי ה"אזהרות" רבות המספר, שנתחברו אצלנו בארץ ספרד, נהפכו צירי עלי למה שאראה אותו מפרסום העניין והיגלותו. ואם אין להאשימם, כי מחבריהם היו משוררים לא רבנים, ואת הראוי להם מצד אומנותם, מתק הדיבור ויופי החריזה עשו בשלמות. אבל בתוכן הדברים נמשכו אחר בעל "הלכות גדולות" וזולתו מהרבנים המתאחרים.

האזהרות העתיקות ביותר הן:
אזהרות ר' אליהו הזקן, בעל אחותו של רב האי גאון, תחילתו "אמת יהגה חכי" בחרוזים ע"ס א"ב ותשר"ק וחתימת המחבר.

אזהרות "אתה הנחלת" במחזורים הנהוגים מיוחסים גם כן לר' אליהו הזקן, אבל כנראה חברם ר' שמעון הגדול (או ר' שמעון מנש) (רש"ל בשו"ת סי' כ"ט).

אזהרות ר' סעדיה גאון "אש אוכלה אש" תורגמו מסדורו הערבי ע"י שטיינשניידר ונדפסו בקובץ מעשה ידי הגאונים.

אזהרות ר' שלמה אבן גבירול 'א-להיך אש אוכלה'על מצוות עשה, פיוט זה נדפס במחזורי הספרדים בא"י (ויניציא 1572).
הפיוט ערוך בצורה חופשית ללא משקל.
הפיוט השני הוא על עשה ועל לא תעשה, חלק העשה פותח במילים:'שמור לבי מענה'. פיוט זה חובר כשיפור ושכלול לקודמו.

רבים התנגדו לבעלי האזהרות מפני שלא פירשו המצוות לפי חז"ל.
ראב"ע כתב ביסוד מורא שער ב', שהם דומים לאדם שסיפר כמה הוא מספר העשבים הכתובים בספרי הרפואות, והוא לא יכיר מה תועלת בכל אחד מהם, ומה יועילו לו שמותם.
רמב"ם בהקדמת ספר המצוות אומר שאזהרות רבות חוברו בארץ ספרד ע"י משוררים ולא רבנים.

קיימים שירים וחרוזים נוספים על תרי"ג מצוות:
"דת יקותיאל" ע"י יקותיאל זיסקינד;
"חרוזות נפלאות", חיים חייט;
"יד אברהם", אברהם גבאי איזידרו;
"יריעות עזים", שמעון בר' שמואל ירושלמי;
"כתר תורה", דוד בר' שלמה ויטאל;
"כתר תורה", מ"י שטערן;
"מעין החכמה", נח חיים צבי ברלין;
"פתגם המלך", אוריה פייבוש בר' אריה ליב;
"שירת מצוה", ר' יונתן אייבשיץ;
"שירת משה", משה בר' מרדכי מייזילס;
"שער השמים", יעקב בר ששת;
"תרי"ג מצוות בחרוזים" גרשם חפץ בספר יד חרוזים, הוצאה ראשונה.

פורטל המצוות – תיאור מפורט של השיטות במניין המצוות, חלוקתן, ספרי המצוות וספרי האזהרות. לכניסה לפורטל לחץ כאן

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: אשר חדד
הערה: אזהרות רבי יצחק בר ראובן (חי בתקופת הרי"ף) הוא אחד מספרי האזהרות המקיפים שנכתבו בשיטת בה"ג.מתחיל במילים: אי זה מקום בינה וכו' נכתב עליו ביאור ייחודי ע"י רבי שאול הכהן בשם "נתיב מצוותיך".מומלץ מאוד לעיון וקריאה.
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: ד"ר שלום אלדר
הערה: ר' שמואל בן ר' יהודה אלבאז, מהעיר צפרו שבמרוקו, חי בשנים 1790-1854. כתב אף הוא פיוט 'אזהרות' לחג שבועות. בפיוט הוא מונה תרי"ג מצוות התורה עם שבע דרבנן, כפי דעתו של הרמב"ם.ספר האזהרות לר' שמואל אלבאז יצא לאור ע"י ועד העדה המערבית בירושלים-תשמ"א.בפתח הקדמה של הרב דוד עובדיה זצ"ל.הספר פותח ברשות לאזהרות (סימן עצרת) במילים 'עת עלה משה לשמי מעונים'. הפיוט לאזהרות נפתחות במילים 'אערכה משפט ומצות אלוקים, אמרות ה' טהורות'.בסוף האזהרות מוסיף המשורר פיוט בשם 'שוכן שמימה' על עשרת הדברות.ולאחר מכן, יש כתובה ליום ב' של שבועות הפותחת במילים 'דודי שלח ידו לקדש אשת נעורים' לר' רפאל משה אלבאז, בנו של המשורר שמואל אלבאז.
ראה, עבודת הד"ר שלי על 'שירת ר' שמואל אלבאז, בר-אילן, תשרי תשס"ד.
מקור ההערה: מחקר, ומקורות בבליוגרפיים המצויינים בהערה.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שבועות
תרי"ג מצוות