חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אחאב

מלך ישראל בשנת ג"א כ"א-מ"ג (727-739 לפה"ס).

אחאב - מלך ישראל בשנת ג"א כ"א-מ"ג (727-739 לפה"ס). בן עמרי המלך. היגדיל את מלכות ישראל וחיזק את ארץ שמרון נגד ממלכות ארם ודמשק.

בתלמוד ובמדרשים
לדברי חז"ל: אחאב, נבוכדנצר ואחשורוש מלכו בכיפה (=בכל העולם. מגילה י"א.).
רנ"ב אפרכיות הן בעולם, ובכולן שלט אחאב (אסתר רבה פ"א).
אחאב הוליד מאה בנים, כשם שהיו לו שבעים בנים בשמרון כך היו לו ע' ביזרעאל וכל אחד היה לו ב' פלטריות אחת לקיץ ואחת לחורף (קהלת רבה פ"ב על פסוק אם יוליד איש מאה).

האיש שהמית את אחאב בקשת היה הדדרימון בר טברימון לפי תרגום יונתן על הפסוק:
"ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדררימון בבקעת מגידו" (זכריה י"ב) = כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרימון בר טברימון (ס"ק כ"ח:).
כבוד גדול עשו לו במותו ככבוד שעשו לחזקיה והלכו אחריו שלושים וששה אלף חלוצי כתף (סימן אבלות. ב"ק י"ז.).
ובמקום אחר דרשו על "ויעבור הרנה במחנה" (מ"א ב"ב). כמו "באבוד רשעים רנה", וכן באבוד אחאב בן עמרי רנה (סנהדרין ל"ט.).

בתכונות אחאב מצאו חז"ל הפכים: היה איש מצונן (שם). ושמו אחאב יורה על "אח" לשמים "ואב" לע"ז.
הרבה בעבודת אלילים. ואמר ר' יוחנן אין לך כל תלם ותלם בא"י שלא העמיד עליו אחאב ע"ז והשתחווה לו, וכתב על דלתות שמרון "אחאב כופר באלהי ישראל", ולפיכך אין לו חלק לעוה"ב (שם ק"ב:).

וכאשר אמר לו הנביא דבר ה' נכנע אחאב (מ"א כ"א), והתענה. לכן הבטיחו הנביא שלא תבוא הרעה בימיו אלא לאחרי מותו. נהנה מטוב העוה"ז, ואמרו חז"ל לא נברא העוה"ז אלא לאחאב בן עמרי: או לרשעים גמורים או לצדיקים גמורים (ברכות ס"א:).

חטאי אחאב היו ע"ז וחטא נבות. בני דורו, אף שהיו כולם עובדי ע"ז, לא היו מלשינים, ולכן נצחו במלחמותיהם (במדבר רבה פי"ח).
אחאב היה אוהב את התורה ומכבדה, והיה שונה שמונים וחמשה פנים בתורת כוהנים (סנהדרין ק"ג:).
א"ר יונתן: מפני מה זכה אחאב למלכות כ"ב שנה? מפני שכיבד את התורה שנתנה בכ"ב אותיות. בן הדד רצה לקחת ממנו את "מחמד עיניך" – ודרשו חזל שרצה לקחת את ספר התורה, והוא נמנע מלתתו לו.
היה וותרן בממונו ות"ח נהנו מנכסיו (שם ק"ב:).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
המלחמה בפולחן הבעל בימי אחאב, מאת אברהם גרוסמן

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: יהושע
הערה: עוד על היחס לאחאב. בראשית מ"ח, ח, רש"י שם:
"וירא ישראל את בני יוסף. בקש לברכם ונתסלקה שכינה ממנו, לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה:"


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
אחאב