חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אחיה השילוני

נביא מהעיר שילה, ונקרא שילוני על שם עירו.

שתי נבואות התנבא אחיה ושתיהן לירבעם: בישר לו כי יהיה מלך על ישראל, ועל מות בנו.

אחיה השילוני - (מ"א י"ד, ב). שתי נבואות מצויות לנביא זה:
נבואתו הראשונה הייתה לבשר לירבעם בן נבט כי יהיה מלך על ישראל. ירבעם היה בעת ההיא לבדו בשדה, ואחיה היה לבוש שמלה חדשה. כאשר ראה את ירבעם קרע את שמלתו החדשה לשנים עשר קרעים, נתן עשרה לירבעם לאות כי אחרי מות שלמה ימלוך על עשרה שבטים, ולבית דוד תשאר מלוכה על יהודה.

הנביא הבטיח לירבעם כי יבנה לו ה' בית נאמן כאשר בנה לדוד אם אך יעשה הישר והטוב בעיני ה' (מ"א י"א). ירבעם הומלך על ישראל, אבל סר מדרך הישר, חטא והחטיא את הרבים.

כאשר חלה אביה בנו הבכור שלח ירבעם את אשתו לשאול את פי אחיה מה יהיה גורל הבן. אחיה נבא לירבעם כי בנו ימות, ומביתו לא ישאר שריד ופליט, עקב אשר עשה את הרע בעיני ה' ויתעה את העם (שם י"ד).

אחיה כתב על ספר את קורות ימי שלמה, אבל אבד מאתנו כאשר אבדו זכרונות רבים אחרים מהעת ההיא (דהי"ב ט, כ"ט).

לדעת חז"ל האריך אחיה ימים, וחי כשש מאות שנה. הוא משבעה הצדיקים שקפלו את העולם וראו ושמשו זה את זה: אחיה ראה את עמרם אבי משה, ואליהו הנביא היה תלמידו (ב"ב ק"כא:).

זכותו של אחיה הייתה גדולה בעיני חז"ל, עד שאמרו שאם אברהם לא ירצה לשאת בזכותו את כל הדורות ממנו ועד דורו של ר' שמעון בן יוחאי, יוכלו אחיה השלוני ורשב"י לשאת את כולם ולמלטם עד דורו של משיח (ב"ר ל"ה).
רמב"ם בהקדמתו ל"יד החזקה" הולך בעקבות דברי אגדה אלה, ומונה את אחיה מיוצאי מצרים, תלמיד משה ורבו של אליהו. ראב"ד חולק ואומר שאחיה השלוני היה מבית דינו של דוד.


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: אחיה השילוני
הערה: אחיה השילוני היה המורה של הבעל שם טוב מגיל 26 עד גיל 36 מובא בסיפרו גנזי נסתרות (מכתבים של הבע"שט


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן