חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

איזבל

בת אתבעל מלך צידון ואשת אחאב מלך ישראל.

נתחנכה בדרכי הצדונים ועבדה לבעל ולאשתורת. הסיתה את אחאב להעמיד מזבחות לבעל ולעשתרת, וצותה להרוג את נביאי ה'. העלילה על נבות היזרעאלי כי קלל אלוהים ומלך כדי שהמלך יירש את כרמו. על רצח זה נחרץ דינם של בית אחאב ואיזבל.

איזבל - בת אתבעל מלך צידון ואשת אחאב מלך ישראל (מ"ב י"ז ל"א) אחאב לקחה לאשה כדי לחזק את הברית שכרת מלך צידון עם עמרי אביו.

איזבל נתחנכה בדרכי הצדונים ובמנהגיהם ועבדה לבעל ולעשתורת. הסיתה את אחאב להעמיד מזבחות לבעל ולעשתרת. ציוותה להרוג את נביאי ה', והעמידה במזבח הבעל אשר הקים אחאב בשומרון ארבע מאות וחמישים נביאים לבעל וארבע מאות נביאי האשרה (מ"ב י"ח ד'-י"ט). עובדיה אשר על ביתה החביא מאה נביאים וכלכל אותם משלחן איזבל.

איזבל העלילה על נבות היזרעאלי כי קלל אלוהים ומלך, כדי שיסקל והמלך יירש את כרמו (מלכים כ"א ז-י"ד). על רצח זה נגזרה כליה על בית אחאב ואיזבל.


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן