חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

איכה רבתי

מדרש על מגילת איכה.

במדרש שני חלקים:
א) פתיחתא - 34 מאמרים, המתחילים: רבי... פתח, מביא פסוק שעליו דורש החכם את דרשתו.
ב) גוף המדרש, כסדר פסוקי מגילת איכה.

שם המדרש
איכה רבתי - מדרש על מגילת איכה. לדעת צונץ (189. G. Y) "רבתי" הוא שמו של הפרק הראשון, לפי הפסוק "רבתי עם" שבמגילת איכה, ואחרי כן ניתן השם הזה לכל המדרש, בדומה למדרשים האחרים ששמם "רבה" או "רבתי". ברש"י ישעיה מ"ג, כ"ד, מובא בשם מדרש איכה. וברש"י יחזקאל י"ב ג', בשם מדרש קינות. ובתוספתא סוכה פ"ח א' בשם מדרש נחמות. בערוך דרבי נתן מובא בשם מגילת איכה.

מבנה המדרש
מדרש איכה רבה מתחלק לשני חלקים:
החלק הראשון הוא פתיחה, ובה שלושים ושלוש דרשות של פסוקים מחוץ למגילת איכה, המתאימים לתוכן הקינות והן מעוררים לאבל על החורבן. פתיחה זו כוללת את רבע המדרש. כל מאמר, חוץ מהאחרון מתחיל: רבי... פתח, ואחר כך מובא הפסוק אשר עליו נסובה הדרשה.

החלק השני הוא דרשות על חמשת פרקי המגילה. כל "פרשה" מתייחסת לפרק מן המגילה.
כמות הדרשות אינה שווה בכל פרק.
הפתיחתה כוללת כ- 60 עמודים,
פרשה א כוללת כ- 80 עמודים,
פרשה ב כוללת כ- 40 עמודים,
פרשות ג-ד כוללות כ- 20 עמודים כל אחת,
ופרשה ה כוללת כ- 10 עמודים.
כמות קטנה זו של דרשות לפרקים האחרונים של מגילת איכה גרמה לחוקרים לחשוב כי הדרשות האחרונות הן תוספות מאוחרות למדרש.

המדרש דומה לכל מדרשי רבה. פסוקים בפתיחתא ובגוף המדרש מפורשים בדרך הדרש ע"י חכמים. הם מוסיפים הגדות ושיחות ודברי מוסר שיש להם יחס לפסוק. דרשות אלה נדרשו מפי החכמים בקוראם מגילת איכה בט' באב. רוב האגדות הן על הצרות שעברו על ישראל בימי בית ראשון ושני וימי בר כוכבא. יש דרשות על גדולת ירושלים וחכמת יושביה. בדרשה על הפסוק "רבתי בגוים" יש עשר אגדות על "ירושלמיים ואתונאים", להראות את חכמת בני ירושלים על פני בני אתונא.

המדרש על הפסוק הראשון של מגילת איכה ארוך כמדרש על כל שאר הפסוקים. והמדרש על הפרק האחרון קצר מאוד.

דרשות והגדות רבות שבמדרש נמצאות גם בירושלמי ובבראשית רבה, ובפרט בפסיקתא דרב כהנא. למשל: סוף מאמר ד' בפתיחתא נמצא בפסיקתא במאמר א', פסקא א'. וכן מאמרים ג' וד' בפתיחתא נמצאים בפסיקתא במאמרים ב' וד' פסקא א'. מאמר ב' בפתיחתא, במאמר ה' פסקא א', ומאמר א' בפתיחתא בפסקא י"א. מאמר י' בפסקא י"ט. ומגוף המדרש תמצא מאמר א', כ"ב, הדרש על הפסוק אזכרה נגינתי בלילה (תהילים ע"ז) בפסקא י"ז. וא' ס"ד בפסקא י"ט, וג', ל"ב בפסקא י"ח.

מדרש איכה הוא מהמדרשים הקדומים. החכמים הנזכרים בו אינם מאוחרים מהתלמוד הירושלמי, ומקום חבורו היה בארץ ישראל.

הראשון המביא את המדרש הזה הוא רבנו חננאל המזכיר אותו בשם הגדת איכה.

טקסט מלא של מדרש רבא למגילת איכה

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
מבוא למדרש איכה רבה