חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אליעזר בן יואל הלוי

אליעזר בן יואל הלוי (ראבי"ה) מבונא. לערך 1160 - 1235. בן בתו של הראב"ן.

ראבי"ה נחשב לפוסק מומחה, ועליו סמכו גדולי בעלי ההוראה. והר"י מוינה בספר "אור זרוע" כתב עליו שהיה גיבור בתורה ובעל הוראות וראוי לסמוך עליו. חיבר כמה ספרי הלכה.

אליעזר בן יואל הלוי מבונא - ראבי"ה - נולד בעיר בונא בערך בשנת 1160 ומת בערך בשנת 1235. הוא בן בתו של הראב"ן, ולמד אצל שני תלמידי רבנו תם: ר' אליעזר בר' שמואל ור' משה בר' שלמה הכהן במגנצא. למד גם בישיבת ר' יצחק בר' אשר בשפירא. חברו היה ר' ברוך בר' שמואל והוא חתום אחריו על תקנות הקהילות שנעשו במגנצא בשנת ד'"א תתק"ף (1220), ונזכרו בסוף תשובות מהר"ם ב"ב פ'.
ר' אליעזר ובני משפחתו ברחו מבונא לעיר בינגן בר"ה מפני הרציחות בגזרת תתקנ"ז (1197) ואיבד כל הונו עם ספריו וכ"י. בשנת 1200 נתמנה למלא רבנות אביו בקולוניא והיה שם ריש מתיבתא. בן בתו הלל הוא אביו של ה"מרדכי". בין תלמידי ראבי"ה נמנה ר' יצחק בר' משה שנזכר הרבה פעמים ב"אור זרוע".

ראבי"ה נחשב לפוסק מומחה, ועליו סמכו גדולי בעלי ההוראה. הר"י מוינה בספר "אור זרוע" כתב עליו (הל' ע"ש סי' ל'"ו) שהיה גיבור בתורה ובעל הוראות וראוי לסמוך עליו (ע''ש הל' שמחות ומבוא בהגהות אשרי פ"ג סי' ע"ח ותרומת הדשן סי' רע"ד), ומהר"ם והרא"ש והמרדכי תרגמו דבריו בספריהם.

ראבי"ה חיבר את הספרים:
אבי העזרי פסקי הלכות, אלף קנ"ד סימנים.
אביאסף ג"כ פסקי הלכות, וגם ממנו שאבו המורים. אזולאי ראה ממנו סדר נזיקין בכ"י ישן על קלף ונזכר ג"כ ב"אור זרוע" הלכות גטין סי' תש"ל "וכ"כ מורי רבנו אבי העזרי באביאסף בפ"ד דכתובות".
תוספות לכמה מסכתות, ומובאות בהגהות מיימוניות לס' נשים סי' ל"ז בשם תוס' רא"ה (רבנו אליעזר הלוי).
סליחה לברית מילה המתחילה "אל תפר בריתך אתנו" בסדר א"ב, ואח"כ חתום אליעזר הלוי.
סדרת ספרי ראבי"ה בבהוצאה מדעית בחמישה חלקים עם מבוא נרחב הממלא כרך שלם יצאה לאור בידי אביגדור אפטוביצר.

מקור הערך: מעובד על פי אוצר ישראל לי"ד אייזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: דניאל כ"ץ
הערה: ספר ראבי"ה נדפס בשלימותו. לאחרונה במהדורה אחת שלימה על ידי ר' דוד דבליצקי. ולפני כן חלקים חלקים, חלק על ידי ר' אביגדור אפטוביצר וחלק על ידי מכון הארי פישל וחלק על ידי הר"ד דבליצקי הנ"ל.
מקור ההערה: ספריה


שם המעיר: יהושע דוד אלישיב
הערה: יש לציין שאת חלק א של הספר לא ניתן להשיג אלא רק בחנויות של ספרים נדירים בגלל פחד המדפיסים מריח של מחקר.


שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: החלק שנדפס במכון הארי פישל נעשה בהשתתפות הרב אליהו יצחק פריסמן זצ"ל , מתלמידי הרב קוק שהיגר לארה"ב ועמדו לרשותו כתבי יד רבים כגון חידושים מפי הרב שאול זעליג מאירוב הכהן מדווינסק , והרב שאר ישוב הכהן , בנו של רבי דוד הכהן (הנזיר הירושלמי) ורבה לשעבר של חיפה.
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: צבי פריסמן
הערה: הרב אליהו פריסמן לא היגר לארצות הברית הוא מעולם לא עזב את ישראל מאז שהגיע לישראל
הרב אליהו פריסמן היה דודי ולכן מידע זה מבוסס


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן